"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-29

Nancy H Hornberger ny gästprofessor vid Institutionen för språkstudier

NYHET Rektor för Umeå universitet har beviljat 500 tkr för en gästprofessur för Nancy H Hornberger, Professor of Education och Director of Educational Linguistics vid Graduate School of Education, University of Pennsylvania.

Professor Hornbergers forskning gäller området Indigenous language education, språkdidaktik med inriktning mot ursprungsbefolkningar och deras språksituation, där hon är en ledande internationell forskare med omfattande publicering som citeras flitigt. Hennes forskning inriktad mot tvåspråkig och interkulturell didaktik och literacy kommer att komplettera och bredda Institutionen för språkstudiers redan aktiva forskningsmiljö i språkdidaktik och literacy, men framför allt kommer hon att tillföra nödvändig kompetens i uppbyggnadsarbetet för didaktik inom samiska språk, med sikte på lärarutbildning och didaktisk forskning. Nancy Hornberger har förutom sin starka forskningsbakgrund också stor erfarenhet av konsultarbete när det gäller utveckling av utbildning och revitalisering i en urfolkskontext, och hennes gästprofessur skulle också innebära möjligheter att på ett nationellt plan lämna förslag som kan stödja implementeringen av de politiska avsikterna på området.
Länk till Nancy H Hornbergers hemsida: http://www.gse.upenn.edu/~hornberg/ 
Se också: http://www.gse.upenn.edu/faculty/hornberger

Redaktör: Elin Andersson