"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-07-01

Nanobubblor skyddar fostret från mammans immunförsvar

NYHET Nanometerstora bubblor omgivna av membran stoppar mammans immunförsvar från att attackera moderkakan och döda det växande fostret. Det visar Lucia Mincheva-Nilssons forskargrupp vid Umeå universitet i en artikel i senaste numret av den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Immunology.

Graviditeten är en immunologisk paradox. Fostret är en egen individ, tillfälligt transplanterad in i mammans kropp, och måste skyddas mot immunförsvarets angrepp på samma sätt som en transplanterad njure. För att en transplanterad njure ska överleva krävs medicinering livet ut, medan fostrets överlevnad i mammans kropp sköts av naturen på egen hand.

Lucia Mincheva-Nilssons forskargrupp vid Umeå universitet har upptäckt att nyckeln till fostrets skydd mot mammans attackerande lymfocyter och så kallade Natural Killer cells (NK-celler) är exosomer. De är membranomgivna nanometerstora (en nanometer = en miljondels millimeter) bubblor som uttrycker receptorer och mottagarproteiner på sin yta, och är fyllda av proteiner och RNA-molekyler. Exosomerna utsöndras från olika organ i kroppen och kan via blodet nå mottagarceller och påverka dem. Man kan säga att cellerna skickar post till varandra.

Forskargruppen har upptäckt att moderkakans celler producerar stora mängder exosomer laddade med mottagarproteiner som binder till receptorer på mammans mördarceller (NK-celler) och blockerar dem. Resultatet blir att när mammans mördarceller får "exosompost" förlorar de sin förmåga att känna igen fostret som främmande individ och istället för att agera arga soldater beter de sig som snälla grannar.

Likt ett effektivt postkontor skickar moderkakan stora mängder exosomer ("försändelser") med adress till mammans immunsystem, som därmed nedregleras för att inte skada fostret. Den nya individen kan fortsätta att växa och utvecklas med hjälp av sin livsnerv, moderkakan, inbäddad i livmodern och omgiven av ett moln av skyddande bubblor.

Arbetet publiceras i den ansedda immunologiska tidskriften Journal of Immunology:
Malin Hedlund, Ann-Christin Stenqvist, Olga Nagaeva, Lennart Kjellberg, Marianne Wulff, Vladimir Baranov and Lucia Mincheva-Nilsson: Human Placenta Expresses and Secretes NKG2D Ligands Via Exosomes that Down-Modulate the Cognate Receptor Expression: Evidence for Immunosuppressive Function. Journal of Immunology 2009, volym 183:340-351.

Kontaktpersoner:

Docent Lucia Mincheva-Nilsson, telefon 090-785 22 37, mobil: 070-5152190,
e-post: lucia.mincheva-nilsson@climi.umu.se

Doktorand Malin Hedlund, telefon 090-785 22 36,
e-post: manhed01@student.umu.se

Redaktör: Karin Wikman