"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-25

När oregelbunden sömn påverkar vardagen

NYHET En förtvivlande och utmattande trötthet blir till en kedja om halsen för många med Parkinsons sjukdom – sociala aktiviteter väljs bort och man drar sig undan. Det är viktigt med stöd att hantera tröttheten och att hitta balans, för att på så sätt behålla välmåendet och glädjen i vardagen.

Extrem trötthet, svaghet och utmattning som är ett av de vanligaste och mest hindrande symtomen vid Parkinsons sjukdom, kan försämra livskvaliteten betydligt. Varje år insjuknar 2000 personer i Sverige, många i arbetsför ålder - de flesta är 55 år och äldre. En av 20 som insjuknar har inte fyllt 40 år.

I ett prisbelönat examensarbete vid arbetsterapiprogrammet vid Umeå universitet, intervjuade Anna Estegren och Malin Jonsson sex personer med Parkinsons sjukdom, för att beskriva hur de upplevde och hanterade trötthet. Deras uppsats - liksom tre andra uppsatser vid arbetsterapiprogrammet - belönas av Svenska Parkinsonstiftelsen för ett utomordentligt examensarbete om ett svårbehandlat vardagsproblem.

Den aktuella studien visar att tröttheten många gånger innebär att man väljer bort viktiga saker i livet – att besöka vänner, gå på bio, köra bil, gå på restaurang. Sömn och vila blir allt viktigare, liksom mer stillsamma aktiviteter och besök hemmavid. Men dessa dagliga aktiviteter och det sociala umgänget som väljs bort, har stor betydelse för välmåendet.

Sömnattacker och trötthet som skapar svårigheter med koncentration, glömska och motivation påverkar också arbetsprestationer. Intervjupersoner berättar exempelvis om att de somnat vid samtal och diskussioner med arbetskamrater.

Därför, menar Anna Estegren och Malin Jonsson, har arbetsterapeuter en viktig roll att stötta människor att hitta sätt att hantera tröttheten genom prioritering, planering och organisering av aktiviteter i vardagen. Ett energibesparande arbetssätt kan till exempel handla om tätare vilopauser, egen tid för vila och rekreation, prioritera bland aktiviteter, ta emot hjälp samt organisera arbetsredskap och material hemma och på arbetet.

Kontakta Anna Estegren och Malin Jonsson för mer information:

Anna Estegrenanna.estegren@gmail.com
070-6479847

Malin Jonssonjonsson0357@gmail.com
070-6145522

Redaktör: Mattias Grundström Mitz