"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-11

Nära 30 miljoner kronor till cancerforskning i Umeå

NYHET Cancerfonden har fördelat sammanlagt 29,5 miljoner kronor till 15 forskningsprojekt vid Umeå universitet samt anslagit medel till forskarmånader för en läkare vid Norrlands universitetssjukhus.

Bland projektanslagen är de tre största på vardera sammanlagt 3 miljoner kronor (fonden bestämmer belopp för 2011 och rekommenderar för 2012 och/eller 2013). De leds av Anders Bergh och Göran Roos, båda vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, samt Anders Byström vid Institutionen för molekylärbiologi.

Flera projektanslag får Institutionen för medicinsk biovetenskap (3 projekt), Institutionen för molekylärbiologi (3), Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap (2) och Institutionen för strålningsvetenskaper (2).

Alfabetisk lista över mottagare och projekt:

Forskarmånader för kliniskt verksamma

Håkan Jonsson, Norrlands universitetssjukhus, Utvärdering av mammografiscreening med avseende på effektivitet och överdiagnostik; 3 månader för 2011, 3 månader vardera rekommenderat för 2012 och 2013.

Projektanslag

Henrik Antti, Kemiska institutionen: Metabolomik och kemometrisk bioinformatik för studier av cancer; 500 000 kronor för 2011, 500 000 kr rekommmenderat för 2012 och 2013.
Anders Bergh, Institutionen för medicinsk biovetenskap: Prostatacancer, studier av faktorer i tumörcellernas lokala miljö som kan användas för förbättrad diagnostik, prognostik och behandling; 1 000 000 kronor för 2011, 1 000 000 kronor rek. 2012 och 2013.
Anders Byström, Institutionen för molekylärbiologi: tRNA i cell-cykel och tillväxtkontroll; 1 000 000 kronor för 2011, 1 000 000 kronor rek. 2012 och 2013.
Leif Carlsson, Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM): Fungerar Lhx2 både som tumörsupressorgen och onkogen vid regleringen av stam/progenitorceller?; 800 000 kronor för 2011, 800 000 kronor rek. 2012 och 2013.
Andrei Chabes, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik: DNA-byggstenar och genomets stabilitet; 600 000 kronor för 2011, 600 000 kronor rek. 2012 och 2013.
Christopher Fowler, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap: Anandamid och 2-arakidonoylglycerol - kroppsegna molekyler som motverkar cancerutveckling; 500 000 kronor för 2011, 500 000 kronor rek. 2012 och 2013.
Bengt Hallberg, Institutionen för molekylärbiologi: Reglering av ALK/RTK- medierad signalkaskader i mammaliesystem; 600 000 kronor för 2011, 600 000 kronor rek. 2012.
Dan Hultmark, Institutionen för molekylärbiologi: Drosophila as a genetic model for blood cell tumors; 800 000 kronor för 2011, 800 000 kronor rek. 2012 och 2013.
Mikael Karlsson, Institutionen för strålningsvetenskaper: Intelligent data sampling of multi-dimensional image markers for early therapy response evaluation (Intelligent datasampling av multidimentionella bildmarkörer för tidig analys av behandlingseffekt vid cancerbehandling); 500 000 kronor för 2011, 500 000 kronor rek. 2012 och 2013.
Börje Ljungberg, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap: Reglering av molekylära signalvägar och gene array-profiler i njurcancer; 500 000 kronor för 2011, 500 000 kronor rek. 2012 och 2013.
Lucia Mincheva-Nilsson, Institutionen för klinisk mikrobiologi: Humana placenta- och tumör-producerade exosomer och deras roll i immunosuppressiva mekanismer vid graviditet och cancer; 500 000 kronor för 2011, 500 000 kronor rek. 2012 och 2013.
Göran Roos, Institutionen för medicinsk biovetenskap: Telomerbiologi i normala och maligna celler – immortaliseringsprocessen, telomeras & telomerlängdsreglering och telomerlängd i blod som prognostisk biomarkör; 1 000 000 kronor för 2011, 1 000 000 kronor rek. 2012 och 2013.
Pär Stattin, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap: Kliniskt förlopp vid prostatacancer och effekt av hormonell miljö på prostatacancer och övrig sjuklighet; 600 000 kronor för 2011, 600 000 kronor rek. 2012 och 2013.
Pernilla Wikström, Institutionen för medicinsk biovetenskap: Biomarkörer för aggressiv prostatacancer; 600 000 kronor för 2011, 600 000 kronor rek. 2012 och 2013.
Björn Zackrisson, Institutionen för strålningsvetenskaper: Accelererad strålbehandling vid skivepitelcancer i huvud- och halsområdet. Randomiserade, kontrollerade kliniska studier; 800 000 kr för 2011, 800 000 kr rek. 2012. Kontaktuppgifter kan hämtas via
personalkatalogen

Fullständig lista över utdelningen finns på
Cancerfondens webbplats