"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-29

Nära 30 miljoner kronor till miljöforskning vid Umeå universitet

NYHET Forskningsrådet Formas beviljar i årets utdelning sammanlagt 29,8 miljoner kronor till forskare vid Umeå universitet. Det gäller stöd till fem forskningsprojekt samt tre anställningar som forskarassistent.

Formas delar ut forskningsmedel på tre områden: Miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Anslagen till Umeå universitet faller framför allt under rubriken miljöforskning. De flesta av mottagarna, två projekt och en forskarassistent, finns vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Där handlar också det största av projektbidragen: Totalt 4,8 miljoner kronor för 2011-2013 går till Xiao-Ru Wang för utvärdering av funktionen hos en avancerad tallfröplantage.

Projektmedel

Ann-Kristin Bergström, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap: Skogskalavverkningens påverkan på boreala sjöars pelagiska produktivitet och biostruktur, totalt 3 866 000 kronor för 2011-2013.
Anna-Sara Claeson, Institutionen för psykologi: Specifika reaktiva substanser som orsak till sensitisering i sjuka hus syndromet och kemisk känslighet? Provtagning, analys och hälsoeffekter, totalt 3 971 000 kronor 2010 och 2013.
Stefan Jansson, Institutionen för fysiologisk botanik: Informativa genetiska markörer för träd, totalt 4 313 000 kronor för 2011-2013.
Debra Milton, Institutionen för molekylärbiologi: Bakteriell kolonisering av fiskskinn, totalt 3 088 000 kr för 2011-2013.
Xiao-Ru Wang, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap: Fördjupad utvärdering av funktionen hos en avancerad tallfröplantage, totalt 4 872 000 kronor för 2011-2013.

Anställningar som forskarassistent

Malin Linder Nording, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin: Nya metoder för att förstå och behandla luftföroreningars påverkan på luftvägssjukdom, totalt 5 364 000 kr för 2011-2014 (ny anställning).
Mats Dynesius, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap: Kolonisationsförmågan hos skogsarter - En central faktor för bevarandet av biologisk mångfald i fragmenterade skogslandskap vid klimatförändringar, totalt 2 211 000 kr för 2011-2012 (fortsatt anställning).
Carina Keskitalo, Kulturgeografiska institutionen: Anpassningsbarhet till klimatförändringar i skogssystem med multipla användare, totalt 2 133 000 kronor för 2011-2012 (fortsatt anställning).Kontaktuppgifter till mottagarna kan hämtas i
Umeå universitets personalkatalogLäs mer om utdelningen på
Formas webbplats