"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-29

Nära åtta miljoner till forskning om metan och grönt kol från skogsrester

NYHET Ett kemiprojekt i samarbete mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet om omvandling av skogsrester till metan och högkvalitativt biokol beviljas ett anslag på 7,85 miljoner kronor för fyra år. Medlen beviljas av Formas från deras fjärde utlysning inom programmet Skogsråvara och biomassa.

– Det känns fantastiskt kul! Det är en stark projektgrupp och ett spännande projekt som ska bli jätteroligt att starta upp, säger Stina Jansson, biträdande lektor på Kemiska institutionen och projektledare.

Syftet med forskningsprojektet är att utveckla och demonstrera en integrerad framställning av biogas (metan) från skogsråvara, och karboniserade material (biokol) från lignin.

Lignin är en biopolymer som finns i vedråvara, och den är för närvarande i hög grad underutnyttjad.

– Genom att framställa en renare ligninfraktion än vad man normalt får fram i andra processer får vi med vår förbehandlingsprocess fram ett material som genom karbonisering resulterar i ett biokol med egenskaper som gör materialet intressant som exempelvis vattenreningsadsorbent, säger Stina Jansson.

Hon och hennes medarbetare kommer att använda sig av en våt pyrolysmetod som kallas hydrotermisk karbonisering, eller HTC. I denna process utsätts biomaterialet för mild upphettning under tryck i en vattenfylld behållare, och omvandlas på så vis till ett kolmaterial som har mer fördelaktiga egenskaper än utgångsmaterialet både vad gäller energi- och materialegenskaper.

Forskargruppen kommer också att utveckla metoder för att använda lignin till att framställa aktivt kol och kolfibrer som är idealiska för ett brett spektrum av tillämpningar inom en mängd olika branscher, från flyg- till bilindustrin. I dag tillverkas aktivt kol och kolfibrer främst från fossil råvara. Därför finns det ett ökat intresse för att använda förnyelsebara råvaror såsom lignin.

– Eftersom ligninkvaliteten är avgörande för prestandan hos den slutliga produkten är det viktigt att utveckla en effektiv förbehandling av skogsbiomassan som möjliggör att vi kan isolera lignin från olika trädråvaror samt karaktärisera det lignin som vi utvinner och använder till produktion av dessa biomaterial för att se hur det påverkar produkternas egenskaper. Kolhydratfraktionen från denna förbehandling kommer att användas för omvandling av metan genom rötning.

Projektets långsiktiga mål är att kunna ta fram en ny skoglig värdekedja som bidrar till att öka omsättningen hos den skogsbaserade industrin. Nyckelfaktorer i denna ambition är den integrerade produktionen av metan och karboniserade biomaterial samt att designa fraktioneringsprocessen för att generera ett biomaterial med önskade egenskaper för exempelvis vattenreningsapplikationer eller filtersystem.

Projektet utförs inom ramen för forskningsmiljön Bio4Energy.

Om Bio4Energy:

Bio4Energy är en stark forskningsmiljö inom bioenergi- och bioraffinaderi. Miljön inbegriper Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Luleå tekniska universitet, forskningsinstitut och ett omfattande industrinätverk.

http://www.bio4energy.se

Om projektet:

Utlysningen är en särskild Formas-satsning (2016-2020) på forskning om möjligheter och utmaningar för utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi. Projektet heter " Integrerad omvandling av skogsrester till metan och karboniserade biobaserade material (INFORMAT)" och är ett samarbete mellan Umeå universitet och Luleå tekniska högskola. Projektledare är Stina Jansson, biträdande lektor vid Kemiska institutionen. Beviljat anslag 7,85 Mkr.

För mer information, kontakta gärna:

Stina Jansson, Kemiska institutionen vid Umeå universitetTelefon: 090-786 76 22
E-post: stina.jansson@umu.se

Pressfoto för nedladdning. Foto. Mattias Pettersson

Redaktör: Ingrid Söderbergh