"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-10-04

Nära två miljoner till tillväxtprojekt i norr

NYHET Forskningsprojektet Mineralrike norr får nästan två miljoner kronor för att stimulera regionala företag och andra aktörer att på bästa sätt ta tillvara Västerbottens mineralfyndigheter.– Mineralutvinning kan spela en viktig roll i näringslivsutvecklingen i flera årtionden framåt, säger projektledaren Ulf Wiberg vid Umeå universitet.

Det är Sparbanksstiftelsen Norrland som beviljar 1,75 miljoner kronor till Mineralrike norr vid Umeå universitet. Målet med forskningsprojektet är att bidra till att utveckla strategi- och handlingsplaner för att ta tillvara mineralfyndigheterna på ett sätt som kan leda till ekonomisk tillväxt och fler jobb i regionen. Redan idag finns ett hundratal företag i Västerbotten som verkar inom sektorn.

– Utmaningen blir att skapa en konkurrenskraftig samverkan mellan företag och andra regionala aktörer, säger Ulf Wiberg.

En kraftigt ökad prospekteringsverksamhet under senare år har gett så goda resultat att investeringar nu pågår i nya gruvor på flera håll i Norrlands inland.
– Det innebär en ny spännande utvecklingschans, säger Ulf Wiberg, som också menar att de samlade mineralfyndigheterna i Barentsregionen utgör en stor potential för fortsatt företagsutveckling.

– En nyckelfråga är om det går att skapa en kunskaps- och produktionsmiljö som också blir slagkraftig i ett internationellt sammanhang. Till Mineralrike norr knyts en extern referensgrupp bestående av personer som har goda kunskaper och insikter om mineralsektorn och dess behov.

För mer information, kontakta:
Ulf Wiberg, kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, tel: 090-786 55 37, 070-548 64 66 e-post: ulf.wiberg@geography.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson