"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-17

Närmar fem miljoner till cancerforskning och studier av ljudmiljön på förskolor

NYHET Umeåforskarna Emma Persson och Fredrik Sjödin har beviljats närmare fem miljoner kronor av AFA Försäkring. De ska undersöka framtida behandling av cancersjukdomar och hur förskolans ljudmiljö kan förbättras genom att byta ut bullriga leksaker.

Två av totalt sex anslag går till forskare verksamma vid Umeå universitet.

Framtida behandling av cancersjukdomar

Emma Persson, forskare vid Umeå Universitet beviljas 3 311 000 kronor för att undersöka vilka egenskaper som är viktiga för förmågan hos tumörceller i t ex bröst, prostata eller lunga att sprida sig till skelettet och bilda metastaser (dottertumörer), vilket drastiskt försämrar cancerprognosen och patientens levnadskvalitet. Resultaten kan i framtiden få stort värde i behandlingen av tumörsjukdomar, bland annat i fråga om nya läkemedel.
Emma Persson, Fil Dr, Institutionen för strålningsvetenskaper, Avdelningen för onkologi, Umeå universitet. Tel: 090-785 14 25, mobil: 070-696 79 76. E-post: emma.persson@onkologi.umu.se.

Byte av bullriga leksaker ska förbättra förskolans ljudmiljö

Bullrande leksaker på förskolor är en hälsorisk. Korta, höga ljudtoppar skapar både stress och problem med hörseln. AFA Försäkring beviljar Fredrik Sjödin, forskare vid Umeå universitet, 1 622 000 kr för att genom personalenkäter och ljudnivåmätningar på tio förskolor hitta de tio bullrigaste leksakerna och ersätta dem med tystare alternativ.
Fredrik Sjödin, Fil. Dr. Umeå universitet, Inst för psykologi. Mobil: 070-205 40 18, E-post: fredrik.sjodin@psy.umu.se.

Läs pressmeddelandet om Fredrik Sjödins avhandling:Vad göra åt bullermiljön i förskolan?

Redaktör: Karin Wikman