"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-20

Närmare 38 miljoner till infektionsforskning

NYHET Vetenskapsrådet har fördelat totalt närmare 38 miljoner till två större forskningsprojekt och till en nationell forskarskola vid Umeå universitet inom infektion och antibiotika.

– Närmare hälften av det totala anslaget i den här utlysningen går till Umeå universitet. Det visar vilken otroligt stark ställning vår infektionsforskning har i landet, säger Lena Gustafsson och poängterar att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tidigare i höst fördelat 57 miljoner kronor till Umeå universitets infektionsforskning.

Umeå universitet tilldelas 15 miljoner kronor i tre år för att bygga upp en nationell forskarskola inom infektion och antibiotika. Åke Forsberg vid Institutionen för molekylärbiologi är nationell koordinator för forskarskolan, som blir ansluten till Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin, MIMS, vid Umeå universitet. MIMS är Sveriges nod i det nordiska EMBL partnerskapet för molekylär medicin, det vill säga samarbetet med europeiska flaggskeppet inom molekylärbiologi – European Molecular Biology Laboratory.

Umeåforskarna är pionjärer i forskningen om molekylära mekanismer vid infektionssjukdomar.– Det är mycket glädjande att MIMS får förtroendet att koordinera en nationell forskarskola med ambitionen att ge den nya generationens infektionsforskare bästa möjliga förutsättningar för nydanande forskning som kan leda till nya genombrott i framtiden, säger Bernt Eric Uhlin, föreståndare för MIMS. 
Dessutom får två större forskningsprojekt som leds av MIMS-anknutna forskare finansiering med 11,5 miljoner kronor vardera för 2013-2016. Huvudsökande för det ena projektet är Anders Sjöstedt, professor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi. Han kommer att undersöka immunstörande mekanismer hos harpestbakterien och försöka använda dessa som terapeutiska måltavlor. Niklas Arnberg, professor vid samma institution, är huvudsökande för det andra projektet. Tillsammans med medsökande professor Mikael Elofsson kommer han att undersöka hur olika virus binder till celler i ögon och luftvägar. De kommer också att utveckla antivirala medel mot dessa virus.

Vetenskapsrådet har genomfört utlysningen inom ramen för regeringsuppdragen att särskilt stödja områdena infektion och antibiotika liksom åldrande och hälsa från och med 2013.
 

Redaktör: Karin Wikman