"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-10-31

Nästan 11 miljoner kronor till samhällsvetenskapliga projekt

NYHET Fyra forskningsprojekt vid Umeå universitet beviljas närmare 11 miljoner kronor i anslag från Riksbankens Jubileumsfond. Nära 6 miljoner kronor går till Torbjörn Bergman för forskning om partier och politikens spelregler, och för att bygga upp en stor databas om europeisk representativ demokrati.

– Ett verklig erkännande för den forskning som bedrivs vid institutionen, säger Torbjörn Bergman vid Umeå universitets statsvetenskapliga institution.
– Projektet om partierna och politikens spelregler är spännande för att det rör sig om studier som försöker fånga viktiga händelser – som den sittande Grundlagsutredningens arbete – medan dessa faktiskt pågår och inte i efterhand som annars är brukligt.

Det är fyra projekt vid Umeå universitet som får dela på nästan 11 miljoner kronor i anslag från Riksbankens Jubileumsfond. Tre av projekten får medel för infrastrukturellt stöd, bland annat ”European Representative Democracy Data Archive”.

– Uppbyggnaden av den europeiska databasen ska bidra till att befästa Umeås ställning som ett nav i nordisk och europeisk komparativ forskning om demokratin och de utmaningar som denna står inför idag, menar Torbjörn Bergman. Han hoppas också på ett fördjupat samarbete över institutionsgränserna med de infrastrukturprojekt som Jonas Edlund och Mikael Hjerm vid den sociologiska institutionen fått anslag för.
– Här finns goda möjligheter till ett mycket slagkraftigt framtida samarbete.

Följande projekt beviljas anslag vid Umeå universitet:

• Forskningsprojektet ”Författningsreform 2010: partierna och politikens spelregler” beviljas 3 030 000 kronor i anslag.
Kontakta gärna: Torbjörn Bergman, statsvetenskapliga institutionen, tel: 090-786 76 17, 070-575 7300, e-post: torbjorn.bergman@pol.umu.se

• ”European Representative Democracy Data Archive” får 2 740 000 kronor i infrastrukturellt stöd.
Kontakta gärna: Torbjörn Bergman, statsvetenskapliga institutionen, tel: 090-786 76 17, 070-575 7300, e-post: torbjorn.bergman@pol.umu.se

• ”Värderingsförändringar ur ett internationellt perspektiv: International Social Survey Program” får 2 670 000 kronor i infrastrukturellt stöd.
Kontakta gärna: Jonas Edlund, sociologiska institutionen, tel: 090-786 78 22, 0732-018529, e-post: Jonas.Edlund@soc.umu.se

• ”European Social Survey (ESS) Round 4” får 2 550 000 kronor i infrastrukturellt stöd.
Kontakta gärna: Mikael Hjerm, sociologiska institutionen, tel: 090-786 95 17, e-post: Mikael.Hjerm@soc.umu.se

Riksbankens Jubileumsfond har beviljat nästan 230 nya miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Totalt under år 2007 kommer RJ att bevilja drygt 355 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Redaktör: Camilla Nilsson