"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-02-16

Nästan 12 miljoner kronor till Trafiksäkerhetscentrum Norr

NYHET Minskade personskador och olyckrisker i trafiken i den så kallade nollvisionens anda står i fokus för centrumets forskning.– Det handlar inte bara om teoretiska kunskaper, vi vill att rönen ska omsättas i tjänster och produkter som snabbt kan installeras i bilar eller trafiksystem för att rädda liv, säger projektledaren Ove Lundberg.

EU har en vision om att antalet trafikskadade i Europa skall minska med 50 procent fram till år 2010. Förebilden är den svenska nollvisionen, som pekar på det ansvar alla aktörer på trafiksäkerhetsarenan har för att reducera antalet allvarliga skador.

– För att Nollvisionen ska kunna genomföras krävs nya strategier för kunskapsuppbyggnad, samarbeten och handling. Det är därför viktigt att forskare samarbetar över ämnesgränser och att det finns strategier för samverkan mellan forskning och näringsliv och att dessa också provas i praktiken, menar Ove Lundberg.

Trafiksäkerhetscentrum Norr, TSCN, har den målsättningen och söker breda obundna samarbeten med fordonstillverkare, komponentleverantörer, biltestentreprenörer, försäkringsbolag med flera.

– En prioriterad målsättning är att trafiksäkerhet ska diskuteras mer i samhället och att det ska bli en större efterfrågan på säkrare produkter och tjänster, menar Ove Lundberg.

TSCN-projektet har en budget på 11,7 miljoner kronor och är ett mål-2 projekt, som stöds av NUTEK och indirekt av EU. Det är ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet och Luleå Tekniska universitet och stöds dessutom av Umeå Kommun, Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten. Projektets huvudägare är enheten för kirurgi, vid Umeå universitet och enhetschef professor Peter Naredi.

– Ett viktigt inslag i TSCN:s verksamhet är att grundligt studera den största riskfaktorn, förarbeteendet i olika situationer, och snabbt och effektivt förmedla insikter om detta samt skapa tjänster och produkter som förbättrar situationen. Att bygga långsiktiga relationer för affärsutveckling är också en viktigt del, säger Torbjörn Johansson, biträdande projektledare.

Den 17 februari hålls ett seminarium som fokuserar på nya lösningar för att minska skaderisker vid olyckor där tunga fordon är inblandade. Olika aktörer samlas kring detta tema för att stärka kunskapsutbytet och ge idéer till nya aktiviteter.
Seminariet äger rum klockan 13.00-17.00 i Designhögskolans Aula.

Vid seminariet delar vd Gunnar Bonnedahl från Bilfrakt.se ut ett stipendium på 75 000 kronor för värdefulla insatser inom trafiksäkerhetsområdet.

Seminariet tar bland annat upp frågor som: Lastbilssäkerhet – kan säkerheten ökas för förare/ passagerare genom enklare och bättre bältessystem? Finns metoder att minska högbyggda bussars sidvindskänslighet?

Hela programmet finns på: http://projekt.ladokenheten.umu.se/main.php/Inbjudan_TSCN_konf_17_feb_2009.pdf?fileitem=18579478

Trafiksäkerhetscentrum Norrs hemsida: http://projekt.ladokenheten.umu.se/~tscn

Kontaktpersoner: Ove Lundberg, projektledare, Innovation Impact Tel: 070-69 68 907 Peter Naredi, professor, enheten för kirurgi Tel: 090-785 11 53 Ulf Björnstig, professor, kirurgi biträdande projektledare Tel: 070-555 1952 Torbjörn Johansson, biträdande projektledare, Innovation Impact
Tel: 070-545 11 11

Redaktör: Carina Dahlberg