"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-10-24

Nästan 18 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

NYHET Vetenskapsrådet har beviljat anslag till åtta forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap vid Umeå universitet. Projekten handlar bland annat om splittrade familjer, människans förhållande till älgen, lokalpolitik och gruvnäring.

Totalt beviljar Vetenskapsrådet i år 214 miljoner kronor till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap vid landets lärosäten. Av 993 ansökningar om projektbidrag har 106 beviljats, vilket innebär att ungefär en av tio sökande får pengar att forska för.

De åtta forskare som beviljas medel vid Umeå universitet är:

Mikael Hjerm, sociologiska institutionen, som får 2 700 000 kronor för projektet
Vilka är folket och vad har det för betydelse? Kollektiva identiteters betydelse för viljan att betala skatt och omfördela av resurser

Thomas B. Larsson, institutionen för idé- och samhällsstudier/ arkeologi, som får 1 767 000 kronor för projektet
Älgen och människan i norr: en mångtusenårig relation

Anders Lidström, statsvetenskapliga institutionen, som får 2 445 000 kronor för projektet
Lokalpolitikens legitimitet. Individuella och kontextuella variationer

Magnus Lindmark, institutionen för ekonomisk historia, som får 2 634 000 kronor för projektet
Finansiell omvandling och ekonomisk tillväxt – Är den finansiella revolutionen förenlig med ekonomisk tillväxtteori?

Dieter K. Müller, kulturgeografiska institutionen, som får 3 039 000 kronor för projektet
Tillbaka till framtidslandet? Återkomsten av gruvnäringen och dess effekter på endogen regional utveckling

Jonas Nilsson, institutionen för idé- och samhällsstudier/ filosofi, som får 2 217 000 kronor för projektet
Rationalitetens dynamik: om förändring av vetenskapliga metoder

Olof Stjernström, kulturgeografiska institutionen, som får 1 800 000 kronor för projektet
Splittrade familjers mobilitet och vardagsrörlighet – Om avstånd och tidsgeografiska restriktioner

Christina Svens, inst kultur- och medievetenskaper/ drama–teater–film, som får 1 320 000 kronor för projektet
Genus och etnicitet i kurdisk teater i Sverige

Kontakta gärna forskarna för mer information eller intervju. Mikael Hjerm, Institutionen för sociologiTel: 090-786 95 17
E-post: mikael.hjerm@soc.umu.seThomas B Larsson, Institutionen för idé- och samhällsstudierTel: 090-786 65 82
E-post: thomas.larsson@arke.umu.seAnders Lidström, Institutionen för statsvetenskapTel: 090-786 61 81
E-post: anders.lidstrom@pol.umu.seMagnus Lindmark, Institutionen för ekonomisk historiaTel: 090-786 79 35
E-post: magnus.lindmark@ekhist.umu.seDieter K. Müller, Kulturgeografiska institutionenTel: 090-786 63 66
E-post: dieter.muller@geography.umu.seJonas Nilsson, Institutionen för idé- och samhällsstudier
E-post: jonas.nilsson@philos.umu.seOlof Stjernström, Kulturgeografiska institutionenTel: 090-786 96 85
E-post: olof.stjernstrom@geography.umu.seChristina Svens, Institutionen för kultur- och medievetenskaperTel: 090-786 96 79
E-post: christina.svens@littvet.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink