"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-03

Nästan 22 miljoner till forskning om hälsa, arbetsliv och välfärd

NYHET Forskningsrådet Forte har beslutat att ge nästan 19 miljoner kronor i stöd till sex nya forskningsprojekt vid Umeå universitet som handlar om människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Dessutom finansierar Forte två bidrag till postdoktorer på drygt 3 miljoner kronor.

Stockholms universitet, Karolinska institutet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, och Umeå universitet är de fem lärosäten som lyckats bäst i årets utdelning av projektbidrag från Forte.

Bidrag till forskningsprojekt vid Umeå universitet

Carin Ulander-Wännman, juridiska institutionen,1 663 500 kr
Arbetstagares rätt och skyldighet till kompetensutveckling i bestående anställning - viktiga komponenter för arbetstagarnas sysselsättningstrygghet

Eva Wikström, institutionen för socialt arbete,3 225 000 kr
Juniorforskare: Villkorad etablering? Förutsättningar och styrning av unga nyanländas arbetsmarknadsetablering

Ida Öun, sociologiska institutionen, 3 730 000 kr
Ett familjevänligt arbetsliv? Politik och praktik i tvåförsörjarsamhället

Rune Åberg, sociologiska institutionen,2 490 500 kr
Förändring av jobbstrukturen och strukturering av livsvillkoren

Maria Bengtsson, Handelshögskolan, 2 730 000 kr
Att hantera paradoxen att samtidigt samarbeta och konkurrera

Rikard Eriksson, institutionen för geografi och ekonomisk historia, 4 730 000 kr
Kreativ förstörelse, förstörande förstörelse och regional arbetsmarknadsdynamik: Longitudinella individbanor från regional kris till nya framgångsrika kombinationer?

Bidrag till postdoktorer vid Umeå universitet

Jenny Lindehall Hadrévi, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Idrottsmedicinska enheten, 1 600 000 kr

Mia Conradsson, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Geriatrik, 1 600 000 kr

Redaktör: Karin Wikman