"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-09-28

Nästan 28 miljoner till forskning om arbetsliv, välfärd och hälsa

NYHET Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, satsar närmare 28 miljoner kronor på nio forskningsprojekt vid Umeå universitet.

Sammanlagt delar forskningsrådet ut 263 miljoner kronor till 85 forskningsprojekt och sex juniorforskare. Av totalt nio beviljade projektbidrag vid Umeå universitet går fyra projektbidrag till institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.
– Fördelningen till lärosätena visar att det är de större universiteten som lyckats bäst i konkurrensen: Stockholm och Karolinska institutet, Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala, säger Erland Hjelmquist, FAS huvudsekreterare.

Rådet finansierar också tolv postdoktorer på totalt 19 miljoner. En av dessa finns vid Umeå universitet. Det är Liselotte Eriksson vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS) som får 1,6 miljoner kronor för att arbeta med projektet “Sociala normer och sjukförsäkring: övergången från privat till offentlig sjukförsäkring 1900–1955”.

Följande forskare och projekt har tilldelats projektanslag vid Umeå universitet:

Anders Hanberger, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, får 3 530 000 kronor för projektet Granskningars konsekvenser för äldreomsorgens praktik - styrning, ansvarsutkrävande och verksamhetsförändring

Ingrid Liljelind, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin, får 2 630 000 kronor för projektet Kan man med passiv provtagningsmetodik, spåra källor samt karaktärisera partikelexponeringen, vilket kan ge förbättrade underlag vid riskbedömningar?

Magnus Domellöf, Institutionen för klinisk vetenskap, pediatrik, får 3 030 000 kronor för projektet Järnets roll för barns utveckling: Kan järntillförsel under de första levnadsmånaderna minska risken för kognitiva problem och beteendeproblem hos svenska barn i förskole/skolåldern?

Sören Edvinsson, demografiska databasen, får 3 030 000 kronor, för projektet Ekonomisk ojämlikhet och folkhälsa – longitudinella och geografiska perspektiv i Sverige 1986-2009

Ingvar Bergdahl, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin, får 3 780 000 kronor för projektet Varför är diabetes typ 2 så starkt kopplat till koncentrationen av långlivade organiska miljöföroreningar i blodplasma? En fall-kontrollstudie i sparade plasmaprover tagna vid två tillfällen.

Erik Rosendahl, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, får 2 430 000 kronor för projektet Högintensiv funktionell träning för äldre personer med demenssjukdom. En randomiserad kontrollerad studie

Lars Weinehall, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi och global hälsa, får 2 730 000 kronor för projektet Från policy till praktik: Vad hindrar vården i Sverige och USA att arbeta förebyggande?

Hanna Bertilsdotter Rosqvist, Sociologiska institutionen, får 3 630 000 kronor för projektet Arbetsliv och vuxna med autism – en studie om föreställningar om autism och arbetslivet bland vuxna med autism, arbetsgivare och i media

Bertil Forsberg, Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin, får 3 030 000 för projektet Potential för bättre folkhälsa och miljö genom att överföra arbetsresor från bil till cykel – en helhetsbedömning

Kontaktuppgifter i personalkatalogenPressmeddelande från FAS

Redaktör: Karin Wikman