"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-19

Nästan 300 fler studenter vid Umeå universitet i år jämfört med i fjol

NYHET Trots att det sett ut som antalet studenter för första gången skulle minska vid Umeå universitet så överskreds fjolårets notering med 291 studenter i fredags, jämfört med samma tid i fjol. 17 616 studenter har nu registrerat sig och siffran kommer att stiga.

– Det är naturligtvis mycket glädjande att så många studenter valt att studera vid Umeå universitet. Samtidigt är det ett problem att de är så ojämnt fördelade över utbildningarna. Vissa områden har trots de här siffrorna stora problem att fylla sina utbildningar och det är en situation som kommer att kräva kraftfulla insatser, säger Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning vid Umeå universitet.

Det är framför allt inom det tekniskt–naturvetenskapliga området som studentunderlaget är oroande.

– Nedgången är allvarlig. Det är kris över hela landet. Ett grundläggande problem är att det finns betydligt fler platser som kräver naturvetenskaplig behörighet vid högskolan än gymnasister som kommer ut från det naturvetenskapliga programmet. Det här är ett nationellt problem och en fråga som den nya regeringen måste ta tag i, anser Åsa Bergenheim.

En annan trend är att allt fler ansökningar kommer in efter den egentliga ansökningstiden gått ut.

– Det här gäller framför allt fristående kurser. Men trenden är tydlig, för varje år kommer ansökningarna allt senare. I år har vi hittills fått in cirka 3 500 sena anmälningar. Samtidigt som vi givetvis är glada för att ansökningarna kommer in så innebär det också att det blir allt svårare att planera, konstaterar Lars Lustig, chef för Studentcentrum.

Exakt hur många studenter som kommer att registrera sig under årets hösttermin blir klart först vid årsskiftet, eftersom registreringen pågår fram till och med terminens slut. Totalt har Umeå universitet drygt 29 000 studenter, denna siffra är summan av alla som studerat vid universitetet under höstterminen och vårterminen.

Kontaktpersoner:

Åsa Bergeheim, prorektor för grund- och forskarutbildning
Tel: 090-786 62 46
Mobil: 0702-58 88 29

E-post: aasa.bergenheim@idehist.umu.se

Lars Lustig, chef Studentcentrum
Mobil: 073-620 50 01

E-post: lars.lustig@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg