Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-09-30

Nästan 39 miljoner till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

NYHET 14 forskare vid Umeå universitet har sammanlagt tilldelats 38,9 miljoner från Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

1032 ansökningar inkom tidigare i år till Fortes allmänna utlysning av bidrag till projekt, juniorforskare och postdoc. I veckan beviljade forskningrådet medel till 87 treåriga forskningsprojekt, 9 fyraåriga juniorforskningsprojekt och 14 postdoc-bidrag. Dessutom beviljades 10 internationella postdoc-bidrag. Totalt fördelades 313 miljoner kronor för perioden 2016–2019. Nästan 40 miljoner av dessa gick till 14 huvudsökande vid Umeå universitet.

Forskare vid Umeå universitet som tilldelats anslag:

Katarina Andersson, Institutionen för socialt arbete, får 2 830 000 kronor för forskningsprojektet Värdig äldreomsorg 24 timmar om dygnet? En kartläggning och analys av hemtjänstens organisering och arbete nattetid.

Cecilia Gustafsson, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, får 2 930 000 kronor för forskningsprojektet Social exkludering eller framgångsrikt åldrande? Levnadsförhållanden och livsstrategier bland äldre invandrare i Sverige.

Markus Hällgren, Handelshögskolan, får 2 580 000 kronor för projektet En polis i förändring: En studie av vardagligt meningsskapande/givande i den största myndighetsförändringen i Sverige genom tiderna.

Klara Johansson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får 4 030 000 kronor för forskningsprojektet Ungdomars psykiska hälsa under högkonjunktur och lågkonjunktur – vilka faktorer har betydelse?

Joakim Lindgren, Pedagogiska institutionen, får 2 430 000 kronor för forskningsprojektet Nu blev jag kränkt! Socialisationseffekter av skolans arbete mot kränkande behandling.

Arvid Lindh, Sociologiska institutionen, får 3 230 000 kronor för forskningsprojektet Institutionell tillit och välfärdspolitiska preferenser ur ett länderjämförande perspektiv: marknadens bortglömda roll.

Lisbeth Lundahl, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, får 3 030 000 kronor för forskningsprojektet Lära för karriärvalet.

Ruth Mannelqvist, Juridiska institutionen, får 1 830 000 kronor för forskningsprojektet Arbetsförmåga eller förbättringspotential? En studie av rättsliga och medicinska bedömningar av aktivitetsersättning till unga.

Urban Markström, Institutionen för socialt arbete, får 3 080 000 kronor för forskningsprojektet Brukarbaserade sociala rörelser på det reformerade psykiatriområdet – organisering och förhållningssätt till vården.

Fredrik Norström, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får 2 230 000 kronor för forskningsprojektet Är en bättre folkhälsa värd sitt pris? – En hälsoekonomisk utvärdering av ökad bemanning inom hemtjänsten.

Thomas Sandström, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får 3 530 000 kronor för forskningsprojektet Biodiesel – studier av hälsorisker med framtidens fordonsbränslen.

Stefan Sjöström, Institutionen för socialt arbete, får 2 130 000 kronor för forskningsprojektet Tre perspektiv på polisens arbete med våldtäkt mot män – brottsutsatta, målsägarbiträden och polisutredare.

Kristina Westerberg, Institutionen för psykologi, får 2 530 000 kronor för forskningsprojektet Identifikation, engagemang och överengagemang hos ledare och personal i äldreomsorgen i turbulenta tider.

Ann Öhman, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och Umeå centrum för genusstudier, får 2 480 000 kronor för forskningsprojektet Våld mot kvinnor ett folkhälsoproblem – hälso- och sjukvårdens beredskap och styrning.

Mer om Fortes bidragsbeslut

Redaktör: Camilla Bergvall