"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-09-30

Nästan 43 miljoner till forskning om arbetsliv, välfärd och hälsa

NYHET Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, satsar cirka 43 miljoner kronor på fjorton forskningsprojekt vid Umeå universitet.

Sammanlagt delar forskningsrådet ut 250 miljoner kronor till åttio seniorforskare, tretton postdoc-forskare och sju juniorforskare. Två av de sistnämnda finns vid Umeå universitet: Marie Eriksson och Jessica Körning Ljungberg.
– Det är intressant att de flesta juniorforskarna som fick pengar är kvinnor, säger Erland Hjelmquist, FAS huvudsekreterare, i ett pressmeddelande.

Följande forskare och projekt har tilldelats medel vid Umeå universitet:

Lage Burström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin, får 0,9 miljoner för ett projekt med titeln Samband mellan vibrationer, kyla och smärta med hänsyn till exponeringens och utfallets variabilitet.

Per Carlbring, institutionen för psykologi, får 2,5 miljoner för ett projekt med titeln Kort- och långtidseffekter av beteendeaktivering respektive fysisk aktivitet vid mild till måttlig depression: Spelar rationalen någon roll för utfallet och kan motiverande samtal ge en extra skjuts?

Marie Eriksson, statistiska institutionen, får 5,6 miljoner för ett projekt med titeln Ojämlikheter i svensk strokevård med avseende på socioekonomisk status, födelseland, kön och ålder.

Bertil Forsberg, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin, får 1,8 miljoner för ett projekt med titeln Påskyndar trafikföroreningar hjärnans åldrande och demensutveckling? En lång uppföljningsstudie med individuella uppgifter om exponering.

Anne Grönlund, sociologiska institutionen, får 4,5 miljoner för ett projekt med titeln Kompetensinvesteringar och kön – en studie av processer.

Anne Hammarström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin, får 3 miljoner för ett projekt med titeln Arbetslöshetens ärr - en livsloppsanalys av hälsokonsekvenserna i vuxen ålder av ungdomsarbetslöshet i hög- respektive i lågkonjunktur.

Urban Janlert, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa, får 2,1 miljoner för ett projekt med titeln Kan analysen av observationsstudier förbättras? En utveckling av instrumentvariabelmetoden för folkhälso- och arbetslöshetsforskning.

Bengt Järvholm, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin, får 2,1 miljoner för ett projekt med titeln Arbete - förtidspension – hälsa.

Jessica Körning Ljungberg, institutionen för psykologi, får 4,4 miljoner för ett projekt med titeln Varning! En studie om hur uppmärksamhet och prestation påverkas av ljudliga alarm som används i komplexa miljöer.

Emma Lundholm, Centrum för befolkningsstudier och kulturgeografiska institutionen, får 1,9 miljoner för ett projekt med titeln Täta och glesa familjenätverk – regionala skillnader i geografisk närhet mellan generationer i boende och arbetsliv.

Steven Nordin, institutionen för psykologi, får 2,5 miljoner för ett projekt med titeln En kemosensorisk stressmodell för hälsosymtom i kemiska miljöer.

Erika Sörensson, Umeå centrum för genusstudier, får 4,4 miljoner för ett projekt med titeln Transnationell migration inom skogsbärbranschen, arbetsmarknadens avreglering och nya rumsliga representationer.

Jonna Wilén, institutionen för strålningsvetenskaper, får 2,1 miljoner för ett projekt med titeln Är magnetkameraundersökningar säkra med avseende på DNA-integritet? - en fortsättningsstudie.

Ann Öhman, Umeå centrum för genusstudier, får 4,8 miljoner för ett projekt med titeln Hur ska äldrevården bli mer attraktiv och kunna rekrytera kompetent personal i en tid av ökande antal äldre i befolkningen? En genusanalys

Kontaktuppgifter i personalkatalogenMer information om bidragsbeslutet

Redaktör: Camilla Bergvall