"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-07

Nästan 56 miljoner till forskning i naturvetenskap och teknik

NYHET Vetenskapsrådet beviljar pengar till 14 forskningsprojekt inom natur- och teknikvetenskap vid Umeå universitet i årets utlysning.

Sammanlagt delas 55 766 000 kronor ut till forskare vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och Medicinska fakulteten. Pengarna fördelas under perioden 2023-2027.

Av samtliga ansökningar inom området i landet beviljades 23 procent.

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet:

 • Mattias Alenius, Hur behov av näringsämnen balanserar matval hos Drosophila, 3,8 miljoner

 • Magnus Andersson, Utforskning av de fysikalisk-kemiska faktorerna som påverkar vidhäftning och biofilmbildning av Acinetobacter baumannii, 4 miljoner

 • Eric Capo, Luftlösa kuster: Utforskning av följderna av kustnära syrebrist på mikrobiella processer och ekosystemtjänster, 4 miljoner

 • Mikael Elofsson, Sialinsyrabaserade verktyg för att studera virusinfektioner, 3,8 miljoner

 • Zonghua Gu, Mot säkra och säkra resursbegränsade inbyggda realtidssystem i fordon, 3,8 miljoner

 • Johan Olofsson, Vinter-herbivor-växt interaktioner i ett arktiskt ekosystem testade med ett replikerat hel-ö experiment, 3,9 miljoner

 • Martin Rosvall, Kartläggning av flerskalig biodiversitetsdynamik i rum och tid, 4 miljoner

 • Naser Tavajohi, AURORA-UMU: Optimering av Ultra- och mikro-opores av membran med hjälp av mikroporösa polymerer, 3,9 miljoner

 • Istvan Tomon, Ramsey teori om grafer och hypergaphs, 4 miljoner

 • Vicenc Torra, Privacihet och säkerhet i förklarabara datadrivna modeller i federated learning, 5 miljoner

 • Lois Vanhee, Ångestkänslig artificiell intelligens, 3,8 miljoner

 • Alp Yurtsever, Framsteg inom federerat lärande: Optimeringsteori för att hantera nya utmaningar och utvidga möjligheterna, 4 miljoner

Medicinska fakulteten:

 • Laura Carroll, (Mikro)bioterrorism: Epidemiologiska genomikmetoder för att förbättra beredskapen och insatserna mot mjältbrand, 4 miljoner

 • Helena Grip, En ny metod som kombinerar rörelseanalys och hjärnavbildning för att karaktärisera essentiell tremor och optimera behandling med djup hjärnstimulering, 3,8 miljoner

I kategorin Utbildningsvetenskap tilldelas Torulf Palm, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, 6 miljoner för projektet En satsning för att öka den nödvändiga förståelsen av hur formativ bedömning fungerar för att förbättra elevers prestationer i matematik: Identifiering av viktiga mekanismer.

Läs mer på Vetenskapsrådets webbplats