"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-12-19

Nästan alla svenskar är nöjda med sina arbeten

NYHET De flesta svenskar anser att kraven från arbetet inkräktar på familjelivet, och skulle vilja ägna mer tid åt familj, vänner och fritidsaktiviteter. Samtidigt är nästan alla nöjda med sina jobb. Det visar preliminära resultat från årets ISSP-undersökning.

ISSP – International Social Survey Program – är en internationell undersökning där människors attityder och värderingar i fyrtio länder, däribland Sverige, står i fokus. År 2005 undersöktes våra attityder till arbete, och de svenska enkätsvaren är nu sammanställda. De preliminära resultaten visar att omkring 70 procent av svenskarna vill få mer tid för familj, vänner och fritid, men bara 12,5 procent av dem som arbetar idag kan tänka sig att gå ner i arbetstid och inkomst. Tre av tio arbetande svenskar kommer ofta eller alltid hem utmattade från arbetet, och mer än fyra av tio upplever ofta eller alltid arbetet som stressigt.

Trots dessa siffror är en majoritet nöjda med sina arbeten, och drygt hälften är stolta över att arbeta för ett särskilt företag eller organisation. I den svenska undersökningen ingick omkring 2000 svenskar mellan 18 och 79 år, varav drygt 70 procent besvarade enkäten. 

Inom ramen för ISSP har uppgifter för en rad olika attitydområden samlats in, till exempel statens ansvar och skyldigheter; social ojämlikhet; arbete, familj och kön; religion; miljö och nationell identitet. Ursprunget till ISSP dateras till början av 1980-talet, och idag omfattar ISSP fyrtio länder i sex världsdelar.

Alla större västländer är medlemmar, och ett antal länder från Östeuropa, Asien och Sydamerika är också representerade. Genom projektets bredd skapas möjligheter till jämförelser i en rad dimensioner: mellan Sverige och andra EU-länder, mellan Väst- och Östeuropa, eller mellan mer eller mindre utvecklade industriländer. Den svenska delen av projektet fick tidigare i år en miljon kronor av Riksbankens jubileumsfond.

För mer information, kontakta gärna:

Jonas Edlund, ansvarig för svenska ISSP-undersökningar, sociologiska institutionen, Umeå universitet, tel: 090-786 78 22, e-post: jonas.edlund@soc.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson