"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-25

Nätbaserat apotekarprogram till Umeå

NYHET Umeå universitet inrättar ett apotekarprogram med start höstterminen 2012. Det formella beslutet togs av universitetets ledning i tisdags. Det blir den första nätbaserade apotekarutbildningen i landet.

Det nya apotekarprogrammet är femårigt och en naturlig fortsättning på det befintliga nätbaserade receptarieprogrammet som startade vid Umeå universitet hösten 2003. Vid universitetet finns också sedan hösten 2010 ett nätbaserat masterprogram i farmaci.

– Att ge utbildningen på distans gör att vi på ett naturligt sätt kan sprida kompetensen till olika orter, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning.
Utbildningen blir till största delen nätburen och studenterna träffar lärare via e-mötesprogram en till två gånger per vecka för gruppdiskussioner, frågestunder eller obligatoriska moment. Två till fem gånger per termin ordnas träffar i Umeå för exempelvis laborativa moment.

Apotekarprogrammet ges i samarbete med universitet i Tromsö, som är Umeå universitets strategiska samarbetspartner. Tack vare detta kommer studenterna även att få ta del av forskarkompetens från Tromsö. Laborationer inom kursen Läkemedelsformulering sker vid universitetet i Tromsö.

Färdigutbildade apotekare arbetar på apotek eller sjukhusapotek och kan också arbeta nära vården för att förbättra läkemedelsanvändningen (klinisk farmaci). Apotekare kan också arbeta exempelvis som forskare vid universitet eller inom läkemedelsindustrin.

Apotekarutbildning finns sedan tidigare i Uppsala och Göteborg.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Hanna Fick, programansvarig för apotekarprogrammet
E-post: hanna.fick@chem.umu.se
Telefon: 070-679 66 93

Redaktör: Ingrid Söderbergh