"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-29

Nätforskare ger ut bok om näthat

NYHET Annakarin Nyberg, Institutionen för Informatik, släpper ny bok tillsammans med Elza Dunkel, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, om hur vi kan förstå och hantera hat, hot och maktutövare på nätet.

I dagarna presenteras boken Näthat – strategier och förhållningssätt vid den pedagogiska IT-konferensen SETT i Oslo. Boken är ett samarbete mellan Annakarin Nyberg och Elza Dunkels, båda verksamma vid Umeå universitet och syftar till att bidra till ett bättre klimat på nätet. Målgruppen för boken är både enskilda individer och grupper, som till exempel skolpersonal, idrottsföreningar eller förtroendevalda.

– Boken om näthat passar olika sammanhang, åldrar och professioner. Till exempel personer som i sitt arbete eller privatliv tillbringar tid på nätet, eller för den som arbetar med barn och unga och vill diskutera hur vi enskilt och tillsammans kan motverka negativa maktuttryck på nätet. Vi vill bidra till reflektion och diskussion och att vi lär av varandra. Målet är att komma tillrätta med en del av de utmaningar som samtida teknik medför, berättar Annakarin Nyberg.

Tillsammans med förslag på strategier och förhållningssätt presenterar Nyberg och Dunkels också diskussionsfrågor med ambitionen att synliggöra läsarens egna förståelse, erfarenhet och kunskap om ämnet.

Frågor om maktutövande och näthat har på senare tid utvecklats till ett omdiskuterat och komplext fenomen och står idag inför svåra utmaningar.

– Negativa maktuttryck på nätet tar sig idag många uttryck. En del av dem kan vi öva på att hantera tillsammans och utveckla strategier för. Men näthat är svårt och komplext och det finns ingen enskild lösning eller enkel genväg till ett bättre samtalsklimat på nätet. Det är inte heller så att en strategi som passar en person kommer passa alla. Det betyder också att vi behöver närma oss frågorna med stor ödmjukhet, menar Elza Dunkels.

Boken bygger på nätforskarnas samlade erfarenheter av att ha utforskat människors nätanvändning och frågor om hat, hot och maktutövande på nätet bland barn, unga och så kallade influencers, det vill säga nätprofiler med stor digital räckvidd. Boken finns på svenska och norska samt även tillgänglig i digital form som fritt nedladdningsbar.

Kontaktuppgifter:
Annakarin Nyberg, annakarin.nyberg@umu.se
Elza Dunkels, elza.dunkels@umu.se