"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-05-06

Nationalekonom årets samhällsvetenskapliga pedagog

NYHET Kenneth Backlund, institutionen för nationalekonomi, har tilldelats den Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2004. Kenneth Backlund lägger ner mycket tid på undervisningen och har gett den lika värde som forskningen i sitt arbete.

De kursvärderingar Kenneth Backlund får står i särklass. Han har undervisat stora grupper på ekonomprogrammen och på Politices magisterprogrammet, men också mindre grupper på högre nivåer. Den betygsättning som studenterna ger Kenneth Backlund kan, till exempel, i genomsnitt ligga på 6,7 på en sjugradig skala. Inte många lärare kommer upp i sådana poäng.
– Jag är jätteglad! Det är roligt att få uppskattning för det arbete man gör. Jag vill att undervisningen skall vara så bra som möjligt. Studenterna skall få chansen att bli intresserade av och upptäcka nya områden inom ämnet. Det är spännande att undervisa, säger en glad Kenneth Backlund.

Redan under sin tid som doktorand dokumenterade Kenneth Backlund sin goda pedagogiska förmåga. Trots de krav på resultat av forskningsarbetet som då fanns valde han att ägna mycket tid åt sin undervisning.

Kenneth Backlund har genomfört sina kurser efter mycket omfattande förberedelser. Han har också ägnat mycket tid åt att fundera igenom hur man bäst fungerar i den direkta undervisningssituationen.
–Jag har funderat mycket på hur jag påverkar studenterna i det jag gör, t ex att jag står som en medelålders man och talar om ekonomi, genusperspektivet och andra områden som kanske inte är så uppenbara måste jag som föreläsare arbeta aktivt med, säger Kenneth Backlund.

Men mer än så, han har ägnat omfattande tid åt att åstadkomma en genomarbetad uppläggning av sina kurser. Detta gäller såväl litteratur, undervisnings- och examinationsformer som utvärdering av kurserna.

Kenneth Backlunds forskning är inriktad på miljö och resursekonomi med fokusering på problem relaterade till användandet av olika energikällor, som t ex kärnkraft och fossila bränslen.

Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2004 till lärare med omvittnad pedagogik skicklighet tilldelas universitetslektor Kenneth Backlund, institutionen för nationalekonomi.

Kenneth Backlund nås via:Telefon: 090-786 78 78
E-post: kenneth.backlund@econ.umu.se

Redaktör: Anna-Karin Boström