"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-05

Nationalekonom får Umeå kommuns vetenskapliga pris

NYHET Umeå kommuns vetenskapliga pris på 50 000 kronor går i år till David Granlund, institutionen för nationalekonomi vid Umeå universitet. Han får priset för sin framstående forskning inom hälso- och sjukvårdens ekonomi.

I prismotiveringen står att: ”David Granlund är en yngre lovande forskare inom nationalekonomi. Hans framstående forskning är framför allt inriktat på det för samhället angelägna området hälso- och sjukvårdens ekonomi, inom vilket han på ett utomordentligt framgångsrikt sätt har studerat frågor om läkemedel, sjukförsäkring och landstingskommunala utgifter. David Granlund är en synnerligen produktiv och internationellt erkänd forskare, som nu tar sig an det högaktuella forskningsfältet om kommuners utgifter för äldreomsorg.”

David Granlund är född 1979 i Glommersträsk, Arvidsjaur kommun, och disputerade år 2007 i nationalekonomi med en avhandling om sjukskrivningar och läkemedelskostnader. I sin senare forskning inom landstingskommunal ekonomi har han bland annat visat hur skattesatser påverkas av en oklar ansvarsfördelning mellan kommun och landsting, och hur sjukskrivningar påverkas av vårdköer.

Han har också visat hur priser och kostnader för läkemedel minskas av konkurrens från generiska och parallellimporterade mediciner, och att Västerbottens privatläkare orsakar högre läkemedelskostnader än landstingsanställda, som är mindre benägna att neka utbyte av dyra originalläkemedel.

David Granlund har även studerat förhållandet mellan dödlighet och socioekonomiska olikheter i Vietnam, och forskar för närvarande kring kommuners utgifter på äldreomsorg.

Umeå kommuns vetenskapliga pris är tänkt att uppmuntra och ekonomiskt stödja yngre lovande forskare vid Umeå universitet inom områdena miljö, kommunal ekonomi och kultur. Priset på 50 000 kronor delas ut på universitetets vårpromotion den 28 maj.

Foto: Mattias Pettersson

För ytterligare information, kontakta gärna:

David Granlund institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet Telefon: 090-786 9940, 070-222 9172
E-post: david.granlund@econ.umu.se

(Foto: Mattias Pettersson)

Redaktör: Camilla Bergvall