"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-30

Nationalekonom får Wallander-stipendium

NYHET Andrea Mannberg vid Umeå universitet får ett av höstens åtta Wallander-stipendier för sin framstående avhandling om varför unga människor tar risken att smittas genom oskyddat sex.

Wallander-stipendierna är avsedda för att finansiera framstående yngre nydisputerade doktorers fortsatta forskning inom de ekonomiska disciplinerna. Stipendiet på nästan 1,4 miljoner kronor ger Andrea Mannberg, institutionen för nationalekonomi, möjlighet att fortsätta forska på heltid under tre års tid.

Hon disputerade i våras, och hennes avhandling handlar om att förstå vad som styr en individs sexuella risktagande. I många fattiga länder fortsätter spridningen av HIV-smitta, trots ökad kunskap och tillgång till kondomer. Hur tänker unga människor när de struntar i att använda kondom vid tillfälliga sexuella kontakter, trots att de vet att oskyddad sex medför risker?

I avhandlingen visar hon att om det finns en osäkerhet om framtida hälsa och livslängd minskar värdet av att avstå från sexuellt risktagande.

Runar Brännlund, professor vid samma institution, har också tilldelats ett stipendium från Handelsbankens forskningsstiftelser. Han får ett Browaldh-stipendium för att finansiera en yngre ekonomisk forskare av hög internationell klass under tre års tid.

Handelsbankens forskningsstiftelser Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse och Tore Browaldhs stiftelse stödjer samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri.

För mer information, kontakta:

Andrea Mannberg institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet
E-post: andrea.mannberg@econ.umu.se
Tel: 090-786 5259

Läs pressmeddelandet om hennes avhandlingMer information om Handelsbankens forskningsstiftelser

Redaktör: Camilla Nilsson