"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-23

Nationalekonomi vid Umeå universitet fyller fyrtio

NYHET Lördagen den 27 november firas jubileet med föreläsningar öppna för allmänheten.

Bland annat föreläser Bertil Holmlund om arbetslöshetsförsäkringen i teori och praktik och Åke E. Andersson om konstens och underhållningens ekonomi.

Föreläsningarna börjar kl. 15.00 och pågår till cirka 17.00.
För mer detaljerat schema se: www.econ.umu.se

Höstterminen år 1964 började undervisning bedrivas i nationalekonomi i Umeå. Den första professuren i nationalekonomi inrättades år 1965, och sedan dess har forskarutbildning bedrivits i ämnet. De första avhandlingarna lades fram år 1972, och fram till idag har 77 stycken licentiat- och doktorsavhandlingar producerats vid institutionen.

När institutionen startades var fyra personer anställda, år 1970 hade personalstyrkan utökats till 18 personer för att nu bestå av cirka 60 anställda. Av dessa är fem professorer. Institutionen har idag cirka 300 helårsstudenter på grundutbildningsnivå, samt cirka 30 aktiva doktorander på forskarutbildningen.

Dagens forskningsprojekt är ofta långsiktiga och bedrivs inom områden som industriell ekonomi, offentlig ekonomi, naturresursekonomi, regionalekonomi och hälsa, utbildning och välfärd.

För mer information, kontakta:

Roger AxelssonTel: 090-786 52 19
E-post: roger.axelsson@econ.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson