"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-10

Nationell forskningsstudie om sexuella trakasserier

NYHET Mellan november 2020 och januari 2021 genomförs en pilotstudie av forsknings- och samverkansprogrammet om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin. 8000 anställda och studenter vid Sveriges högskolor och universitet kommer att få frågan om att delta i enkätstudien. Du kan vara en av dessa.

Text: Jonas Lidström

Våren 2021 kommer den nationella undersökningen att genomföras där totalt 125 000 anställda och studenter vid Sveriges högskolor och universitet ingår i urvalet.

Syftet med studien är att etablera forskningsbaserad kunskap om förekomst och konsekvenser av genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin, bland studenter, doktorander och anställda.

Förhoppningen är att resultaten kan användas för utveckling av preventiva och stödjande åtgärder för att skapa lärosäten fria från sexuella trakasserier. Resultaten förväntas också kunna utgöra en grund för framtida forsknings- och utvecklingssatsningar samt jämförelser i framtida uppföljningsstudier.

Resultatet från undersökningen kommer att publiceras 2022.

Mer information om studien finns att läsa om på Karolinska institutets webbplats: Forskningsstudien om sexuella trakasserier i akademin