"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-26

Nationell konferens – global hälsa inom landets alla medicinska utbildningar

NYHET Krafttag tas för att stärka olika aspekter av global hälsa inom de medicinska utbildningarna i Sverige, vid den nationella konferensen Swedish Global Health Education Conference som hålls 26-27 oktober, vid Umeå universitet.

Studenter och doktorander som utbildas i miljöer med internationella lärare, forskare och studenter är bättre rustade för ett arbetsliv som allt mer präglas av globalisering. För att alla utbildningar inom de medicinska fakulteterna i Sverige ska stå sig i konkurrensen i dagens allt mer globaliserade värld, är hög kvalitet när det gäller global hälsa avgörande.

Föreläsningar med såväl nationella som internationella talare varvas med workshops om ämnen som spänner brett, från global hälsa som en naturlig del under utbildning och inom klinisk verksamhet, till speciella etiska utmaningar vid doktorandstudier inom global hälsa.

Ett syfte med konferensen, som samlar representanter från landets medicinska fakulteter och Svenska Läkaresällskapet, är att ta fram strategier och metoder för att stärka global hälsa inom samtliga medicinska utbildningar i Sverige.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Enheten för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet och Svenska Läkaresällskapet. Alla medicinska fakulteter i Sverige har deltagit i planeringen.

Konferensen är en del i 30-årsfirandet vid Enheten för epidemiologi och global hälsa. Den är också en del i arbetet med internationaliseringsfrågorna vid Medicinska fakulteten.

Kontaktpersoner

Anneli Ivarsson, professor/överläkare vid Enheten för epidemiologi och global hälsa, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
070-355 77 46

Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets Kommitté för global hälsa
070-757 80 93

Redaktör: Lena Åminne