"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-02-06

Nationell utvärdering av Läslyftet: Ny delrapport från UCER med erfarenheter i fokus

NYHET I UCER:s pågående utvärdering av Läslyftet – en fortbildningsinsats för lärare - undersöks avtryck och effekter på exempelvis kollegialt lärande och undervisning. Nu finns den andra delrapporten publicerad. Resultatet av utvärderingen – där erfarenheter är i fokus - indikerar bland annat att målgrupperna tycker att Läslyftet har varit bra. Rapporten heter "Utvärdering av Läslyftet delrapport 2: Erfarenheter av Läslyftet läsåret 2015/16".

Centrum för utvärderingsforskning (UCER), vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och Umeå Universitet har publicerat en ny rapport. Här presenteras huvudmäns, rektorers, handledares och lärares erfarenheter av Läslyftet under läsåret 2015/16. Några av de mest framträdande resultaten i utvärderingen är att majoriteten av grundskolans huvudmän, rektorer och handledare och knappt hälften av lärarna, uppger att Läslyftet har varit mycket bra. För lärarna har Läslyftet haft störst effekt på deras insikter och engagemang i språk- läs- och skrivutvecklingsfrågor men också på kollegialt lärande. Hälften av lärarna svarade att modulerna ”i stor utsträckning” bidragit till att de fått mer kunskap och kompetens i dessa frågor och att de använder den kunskapen/kompetensen i sin undervisning. Läslyftets effekter på elevers språk-, läs- och skrivförmågor, uppfattar rektorer och lärare hittills som begränsade och osäkra.
Den nationella utvärderingen av Läslyftet genomförs, på uppdrag av Skolverket, av fyra svenska lärosäten under ledning av professor Anders Hanberger. Det är forskare vid UCER och Umeå universitet, forskare vid Göteborgs, Karlstads och Oslo universitet som ingår i projektet. Den senaste rapporten har utarbetats av Sara Carlbaum, Eva Andersson och Anders Hanberger.Detta är den andra rapporten i en serie rapporter som presenteras från den nationella utvärderingen av Läslyftet. Resultaten kommer, tillsammans med ytterligare material som samlas in och analyseras, att användas i den slutrapport som planeras bli klar under våren 2018. Eftersom Läslyftet pågår och nya moduler tillkommer är resultaten i rapporten är således preliminära.                                            
 

Läs rapporten:Utvärdering av Läslyftet delrapport 2: Erfarenheter av Läslyftet läsåret 2015/16.
Läs mer om UCER
Läs mer om den nationella utvärderingen av Läslyftet
Läs mer om Läslyftet
 

Redaktör: Camilla Hällgren