"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-10-02

Nationellt stöd till infrastruktur för forskning vid Umeå universitet

NYHET Två forskningsinfrastrukturer vid Umeå universitet hör till de infrastrukturer som beviljas medel av Vetenskapsrådet.

Det är forskningsinfrastrukturerna SwedPop och SWEEP som nu får vara med och dela på medel som Vetenskapsrådet delar ut.

SwedPop är en infrastruktur som kommer att samordna de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna till en gemensam resurs och göra dess data tillgängliga för internationell forskning. Fokus ligger på perioden från 1700-talet till 1960-talet. Swedpop leds av Elisabeth Engberg, områdeschef vid Enheten för demografi och åldrandeforskning,

SWEEP är en nationell forskningsinfrastruktur som innefattar sju av de största samhällsvetenskapliga surveyundersökningarna, exempelvis Svenska valforskningsprogrammet, SOM-undersökningarna och European Social Survey. SWEEP leds av Mikael Hjerm, professor vid Sociologiska institutionen.

I hela landet handlar det om inte mindre än fyra miljarder kronor som Vetenskapsrådet över en åttaårsperiod fördelar till forskningsinfrastruktur. Exakt hur mycket av det som hamnar i Umeå är inte klart än, men det handlar helt klart om en rejäl finansiering.

Till nyhet på Vetenskapsrådets webb

Redaktör: Ola Nilsson