"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-03-12

Naturguide en populär universitetsutbildning

NYHET Naturguideprogrammet är en eftertraktad tvåårig utbildning både bland studenter och inom näringslivet. Utbildningen som drivs av Umeå universitet i Kiruna är ett resultat av den snabbt växande efterfrågan på kvalificerad arbetskraft inom turismnäringen.

Upplevelseindustrin och turismnäringen är branscher som växer och ständigt förändras. Det finns ett stort behov av välutbildade guider med goda naturkunskaper som även är väl förtrogna med hur man driver företag som producerar upplevelser och friluftsaktiviteter med naturen som bas.
– Det här är en utbildning som har vi väntat på, säger Peter Johansson från aktivitetsföretaget Outcat.

Naturguideprogrammet har utvecklats och genomförs i nära samarbeten med företag från branschen.
– Företag från turismnäringen driver individuella mentorskap för våra studenter. I utbildningen kommer även en fjälledarutbildning att ingå, berättar Greger Hörnberg, programansvarig för naturguideutbildningen och föreståndare för Umeå universitet i Kiruna.

Utbildningen är populär enligt ansökningssiffrorna.
– Till det här läsåret var det nästan två studenter per utbildningsplats. Inför nästa läsår räknar vi med ett ännu högre söktryck. Vi ser fram emot att välkomna en ny grupp med entusiastiska och driftiga naturguidestudenter, säger Greger Hörnberg.

Som naturguide kan man arbeta med uthållig ekoturism genom att till exempel arrangera fjällturer, forsfärder, draghundsexpeditioner eller jakt- och fisketurer.
– Kiruna med sina fantastiska fjäll, naturskogar, oförstörd vildmark och opåverkade vattendrag bidrar till en unik utbildningsmiljö. För en del kan Kiruna kännas långt borta men utbildningen ligger i hjärtat av svensk ekoturism, framhåller Ludmilla Janeck, projektkoordinator för Umeå universitet i Kiruna.

Naturguideprogrammet ger den som är intresserad av natur och friluftsliv en akademisk bas till ett yrke som kombinerar kvalificerad naturkunskap i ett omväxlande arbete med människor och mycket utevistelser i en snabbt expanderande framtidsnäring.

Utbildningen presenteras just nu på Stockholmsmässan, Vildmarksmässan 14-16 mars i monter A12:38

Kontaktpersoner: Greger Hörnberg, programansvarig och föreståndare för Umeå universitet i Kiruna Mobil: 076-11 454 54
E-post: greger.hornberg@emg.umu.se

Ludmilla Janeck, projektkoordinator Tel: 0980-400 01
E-post: ludmilla.janeck@emg.umu.se

Mer information om utbildningen:
www.teknat.umu.se/utbildning/program/naturguide

Redaktör: Karin Wikman