"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-15

Naturresursexploatering en förutsättning för turism i Norrland

NYHET Turismutveckling och naturresursexploatering utvecklas tillsammans i norra Sverige och det är svårt att separera de olika industriernas intressen, visar ny avhandling från Umeå universitet.

Text: Elin Andersson

I Norrland förekommer ofta turism och naturresursexploatering som överlappande aktiviteter i landskapet. Medan gruv-, skogs- och energiintressen producerar ett industriellt landskap så säljer turistsektorn föreställningen av en orörd vildmark. Detta innebär vidare att turism och de så kallade primära näringarna ofta framställs som varandras motsatser eftersom de lätt kan uppfattas som konkurrenter i markanvändningsfrågor.
– I min studie tycks konflikten mellan de olika intressena främst förekomma i den allmänna diskussionen om lokal/regional utveckling. Samtidigt framträder en mer sammanflätad bild då regionala arbetsmarknadsprocesser behandlas. Detta blir särskilt tydligt inom vissa turismprodukter, som till exempel gruvturism, säger Joakim Byström, doktorand i kulturgeografi vid Umeå universitet.

I sin avhandling visar Joakim Byström att lokaliseringen av turistdestinationer i Norrlands inland i stor utsträckning regleras av infrastruktur finansierad och motiverad av naturresursexploatering. Detta innebär vidare att gruvetableringar, vattenkraftsutbyggnad och/eller skogsbruk ofta är en förutsättning för turismen då dessa industrier skapar tillträde till den turistiska vildmarken.
– Turistindustrin motiverar inte själv finansieringen av den infrastruktur som är central för den mobilitet som är turismens kärna. På så sätt åker turistindustrin i Norrland snålskjuts på befintliga vägar och järnvägar som ofta finansierats av naturresursindustrin, för att kunna expandera till nya platser. Därför blir det också problematiskt att beskriva dessa intressen som varandras motsatser, då de utgör en sorts utvecklingssymbios.

En typ av markanvändning som ofta framhålls som motsatsen till det industriella landskap som producerats av naturresursindustrin är naturskyddsområden. Denna markanvändningsform är idag förknippad med naturbaserad turism och framhålls ofta som en turistisk dragare, något som ifrågasätts i denna studie.
– Naturskydd har givetvis ett egenvärde i att det skyddar biologiskt mångfald och naturliga miljöer. Men genom att analysera sysselsättningsdata över tid så står det klart att det inte bidrar till ökad sysselsättning inom turism. Därför är nationalparker och naturreservat en ganska dålig utvecklingsstrategi för Norrlands inland, säger Joakim Byström. 

Sammanfattningsvis menar Joakim Byström att naturresursexploatering ofta är en grundförutsättning för turismutveckling, inte enbart en konkurrent i markanvändningsfrågor.
– Därför bör också planerare och beslutsfattare överväga att inkludera turismaspekter i framtida naturresursprojekt, då dessa intressen överlappar i geografin, sammanfogas på arbetsmarknaden, och därmed utgör en positiv ekonomisk samverkan.  

Ladda hem avhandlingen: Tourism Development in Resource Peripheries: Conflicting and Unifying Spaces in Northern Sweden

Om disputationen

Fredagen den 18 oktober försvarar Joakim Byström, Institutionen för geografi vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Tourism Development in Resource Peripheries: Conflicting and Unifying Spaces in Northern Sweden. Disputationen äger rum kl 13:00 S Hörsal 205, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Anna Dóra Sæþórsdóttir, Faculty of Life and Environmental Sciences, University of Iceland.