"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-23 Uppdaterad: 2023-03-22, 15:58

Nätverk kring arktisk hälsoforskning möts på Grönland

NYHET Fem frågor till Lena Maria Nilsson, projektkoordinator för forskning vid Arktiskt centrum (Arcum) som åker på konferensen Nunamed på Grönland mellan 30 september och 3 oktober.

Text: Jonas Lidström

Från att ursprungligen ha varit lokalt inriktad mot grönländsk medicin har konferensen Nunamed – som anordnas vart tredje år i staden Nuuk på Grönland - nu vuxit till en mötesplats för hälsoforskare från hela Arktisområdet.

På Arktiskt Centrum kommer vi framöver att jobba mer aktivt strategiskt för skapa kontakt mellan våra forskare i Umeå och alla de tematiska nätverken i UArctic.

I månadsskiftet september/oktober deltar Lena Maria Nilsson, projektkoordinator för forskning vid Arktiskt Centrum, i denna konferens.

Varför åker du till Nunamed?

– Den viktigaste anledningen är att nätverka. I år är första gången sedan 2018, som arktiska hälsoforskare i Arktisområdet har haft möjlighet att träffa varandra öga mot öga, så jag tror att många kommer att vara där. Det finns två sorters människor som åker på den här typen av konferens, nyckelpersoner och ny-personer. Nyckelpersonerna är erkända forskare med stora nätverk. Ny-personerna är personer som man upptäcker på egen hand, kanske genom att lyssna på någon annans presentation. För mig är båda sorterna lika viktiga.

Finns det några nätverk som är särskilt betydelsefulla för dig?

– Ja, det gör det. Umeå universitet är medlem i en paraplyorganisation som heter UArctic – en sammanslutning mellan mer än 165 universitet med nordlig profil. Inom ramarna för UArctic finns mer än sextio tematiska nätverk för forskare. Dessa är strategiskt mycket viktiga för oss vid Umeå universitet. Och ett av dessa nätverk – det för forskning om hälsa och välbefinnande - kommer att ha ett sidomöte under konferensen i Nunamed. Det mötet kommer jag att vara med på.

– På Arktiskt Centrum kommer vi framöver att jobba mer aktivt strategiskt för skapa kontakt mellan våra forskare i Umeå och alla de tematiska nätverken i UArctic. Man kan se mötet med det tematiska nätverket för hälsa och välbefinnande under Nunamed-konferensen som ett led i det arbetet.

Kommer du att presentera någon egen forskning under konferensen?

– Ja, det kommer jag. Vid sidan av mitt arbete som projektkoordinator på Arktiskt Centrum är jag också aktiv i forskargruppen Lávvuo, vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa, min nuvarande hemmainstitution. Jag kommer att presentera metoderna bakom Lávvou-gruppens unika enkätstudie ”Samisk hälsa på lika villkor” under konferensen. På så sätt vill vi också öppna för samarbete och nätverkande kring vår egen forskning om samers hälsa i Sverige.

Finns det några mer höjdpunkter under konferensen, som du ser fram emot?

– Jag hoppas självklart att bli inspirerad av mötet med andra forskare. Ett besök på universitetet i Nuuk tänker jag också göra. Det är ett ganska litet universitet, och förutom hälsoforskarna har jag inga kontakter med någon där.

Om någon forskare i Umeå skulle vilja ha kontakt med någon forskare i Nuuk, skulle du kunna hjälpa till med det i samband med din resa?

– Ja, det skulle jag gärna hjälpa till med. Kontakta mig gärna på min mejladress om du har något förslag.