"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-09-22

Nätverksmöte i arbets- och organisationspsykologi

NYHET I år anordnas det uppskattade nätverksmötet AOnet i Umeå, 26-27 september.

2009 samlades forskare och doktorander i Stockholm för att skapa ett forum för spännande forskningsutbyte och nätverksbyggande inom arbets- och organisationspsykologi - AOnet.

Mötet blev mycket uppskattat och följdes upp med en ny träff i Lund 2010. I år går mötet av stapeln i Umeå och vi får återigen möjlighet att utbyta erfarenheter och vidareutveckla nätverket.

På nätverksmötet kommer det finnas möjligheter att presentera forskning från området, i form av muntliga presentationer och postersessioner.

Läs mer på www.psy.umu.se/aonet

Redaktör: Anna Svanbeck