Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-13

Nätverksteoretiker får Nordeas vetenskapliga pris

NYHET Fysikern Martin Rosvall prisas av Nordeas Norrlandsstiftelse för sin forskning med fokus på samspelet mellan information, kommunikation och struktur i levande system. Prissumman är på 100 000 kr och delas ut på Umeå universitets årshögtid lördagen den 18 oktober.

– Det är klart att man blir väldigt glad! Som nätverksforskare och nätverkande forskare vet jag att sätta högt värde på duktiga kollegor och internationella samarbeten. I min forskning gör jag mitt bästa för att överbrygga traditionella ämnesgränser, så för mig betyder utmärkelsen någon form av bekräftelse på att vi lyckats bra med det, säger Martin Rosvall, biträdande universitetslektor på institutionen för fysik vid Umeå universitet.

Det moderna samhällets sväller över av upplysande men svårtolkade data om hur saker samverkar i olika system. För att förstå flödena av information i sociala, biologiska och ekonomiska system har Martin Rosvall tillsammans med kollegor vid Umeå universitet utvecklat matematik och algoritmer för att kartlägga stora nätverk på ett sätt som förenklar och framhäver viktiga strukturer.  Med hjälp av dessa metoder och kraftfulla visualiserings­verktyg är det i dag möjligt att få ett grepp om strukturen i allt från spridningsmönstret vid influensautbrott och idéflödet mellan forskare till värdepappershandel och myllret av transaktioner mellan världens banker.

Hans forskning kring finansiella system bryter ny mark med viktiga tillämpningar. Till exempel arbetar Martin med ett forskningsteam knutna till Federal Reserve i USA och Bank of England för att ta reda på vad som orsakade bankkrisen i september 2008.

– Med kartverktyg kan vi analysera hur lånestrukturen förändrades för att förstå vad som hände. Med kunskapen kan man förhoppningsvis i framtiden förutse och vidta åtgärder när en ny bankkris är under uppsegling.

I samarbete med Euroclear, världens största leverantör av tjänster för inrikes och gränsöverskridande transaktioner av obligationer, aktier, derivat och fonder, har Martin Rosvall tillsammans med en av sina doktorander analyserat alla svenskars aktieportföljer och visat på hur strukturen i nuvarande innehav kan användas för att förutspå framtida handel.

Rosvalls forskning har haft stort genomslag och publicerats i ledande inter­nationella tidskrifter, bland annat har två artiklar i PNAS citerats fler än 1 000 gånger.

Martin Rosvall har också varit med och byggt upp verksamheten på IceLab vid Umeå universitet och är förnärvarande dess föreståndare. Det är en tvärvetenskaplig och kreativ miljö, där nya idéer och koncept bollas mellan forskare inom fysik, matematik och ekologi.

Om Martin Rosvall:

Martin Rosvall är född i Uppsala 1978 och växte upp i Sävar norr om Umeå. Efter skidgymnasium i Lycksele läste han civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Umeå universitet. År 2003 började Martin Rosvall doktorera vid Niels Bohr-institutet i Köpenhamn och efter disputationen 2006 flyttade han till Seattle för en tvåårig postdoktortjänst vid University of Washington. Sedan 2009 är Martin Rosvall tillbaka i Umeå, för närvarande som biträdande lektor vid institutionen för fysik och föreståndare för IceLab.

Om priset:

Nordeas vetenskapliga pris är instiftat av Nordeas Norrlandsstiftelse. Priset tilldelas forskare vid Umeå universitet som gjort framstående insatser för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom framförallt samhällsvetenskaplig, rättsvetenskapliga och datavetenskapliga forskningsområden. Priset kan även omfatta forskning inom medicinska och teknisk naturvetenskapliga fakulteten med inriktning på livsvetenskap eller andra forskningsområden som kan vara aktuella om de bedöms ha relevans för bankverksamhet. Pristagaren skall genom sin forskning nått erkännande samt ha stor utvecklingspotential. Forskningen ska vara till gagn för regionen och bedömas ha relevans för bankens verksamhet.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Martin Rosvall, institutionen för fysikTelefon: 070-239 19 73
E-post: martin.rosvall@umu.se

Läs mer om Martin Rosvalls forskning

Högupplöst pressfoto på Martin Rosvall. Fotograf: Jan Lindmark

Redaktör: Ingrid Söderbergh