"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-15

Nätverksträff om strategisk samverkan i utbidningar

NYHET När Enheten för externa relationer ordnade vårterminens träff för NÄXT-nätverket presenterade flera utbildningsprogram hur de medvetet och långsiktigt arbetar i nära kontakt med näringslivet.

– Vi ordnar en näringslivsdag redan under studenternas första kurs för att visa på den framtida yrkesrollen och generiska färdigheter. Ett 20-tal företag från IT-branschen brukar delta och presenterar sig för studenterna, säger Fredrik Georgsson som är programansvarig på Institutionen för informatik.

Det är unikt att en sådan dag ligger så tidigt i utbildningen och Fredrik poängterade att företagen som deltar tänker långsiktigt och är medvetna om vikten att börja bygga sitt varumärke gentemot studenterna redan från början. Sedan anordnas en karriärdag i slutet av utbildningen, främst med fokus på exjobb, sommarjobb och ”riktiga” jobb. Till denna dag är det ännu lättare att få med IT-företagen, men de företag som varit med redan från början har en fördel då studenterna redan känner till dem.

Gästföreläsningar förekommer på lämpliga kurser i programmen. Man har under åren satt ihop en lista över personer eller företag som regelbundet håller gästföreläsningar. Ingen ersättning utgår till gästföreläsare.

Nära samarbete mellan Algoryx och Datavetenskap

Kenneth Bodin, VD på Algoryx, berättade att företaget utvecklar främst olika typer av simulatorer för t.ex. skogsfordon, och mycket av simulatorerna har sitt ursprung i exjobb. Han menar att experimentella frågor ofta är lämpliga som examensarbete, och att exjobben kan vara en god inkörsport till fortsatt arbete.
–Det är ett bra sätt att testa av en person och dessutom brukar studenterna driva innovationsambitionen.

Hittills har man på Algoryx anställt 11 exjobbare och företaget har i nuläget 17 anställda. Det kan dock vara hård konkurrens om exjobbare och som företag behöver man vara lite hipp för att attrahera studenter. Eftersom de har sitt ursprung i universitetet och ett par av grundarna fortfarande har deltidsanställning på universitetet där de undervisar får de också tidigt kontakt med potentiella nya medarbetare.

Mycket samverkan inom psykologiutbildningen

På Institutionen för psykologi har man under de senare åren förändrat sin syn på samverkan och börjat arbeta mer aktivt med samverkan. Nu betraktar man mycket av det man gör som samverkan – t.ex. den psykologimottagning institutionen driver. Vid institutionen arbetar Mattias Lundberg med samverkan på 10 % av sin tjänst.

Inom psykologiutbildningen arbetar man för att utveckla ett antal generiska färdigheter, som matchar mot examensmålen. Under alla terminer har man olika inslag av samverkan; intervjuer med yrkesverksamma psykologer, observationer på förskolor, leda grupper, kvalitetssäkring, kommunikation och yrkespraktik, klientarbete, offentliga presentationer, organisationsanalys, assessment center och slutligen en uppsats.

Fler och fler examensuppsatser är också samverkansprojekt. Löpande under utbildningen förbereds studenterna inför samverkansinslagen. Det handlar bl.a. om att förbereda och diskutera etiska aspekter, juridik, offentlighet etc. innan studenterna ska ut och samverka . Studenten måste också ha rollkunskap - i vilken roll går jag in i det här sammanhanget? Det handlar om vitt skilda roller att agera som ”organisationskonsult” och att möta klienter.

Kompetensportföljen förbereder studenter inför arbetslivet

Mats Reinhold som är karriärvägledare på Karriärcenter vid Enheten för externa relationer berättade hur man arbetar på karriärplaneringskurserna och inom konceptet Kompetensportföljen för att förbereda studenterna inför såväl samarbeten med externa uppdragsgivare som inför arbetslivet. Kompetensportföljen utgår från tre områden; kompetensdokumentation, planering och personlig marknadsföring. Studenterna får reflektera över why, how, what kring sina studier.

För många grupper av studenter är arbetsmarknaden bred, och då gäller det att lära sig analysera vilken kunskap de får med sig från kurserna, analysera vad den kan användas till, vem som kan vara intresserad av den kunskapen samt omvärldsbevakning av dessa arbetsgivare. Det handlar om att placera in sig själv och sin kunskap i ett sammanhang. I de utbildningar som använder Kompetensportföljen är det viktigt att institutionen och lärarna är med och engagerar sig. Upplägget är fyra träffar per termin under hela studietiden, men går att anpassa efter varje programs behov. I nuläget finns konceptet i åtta program, från alla fakulteter.

Redaktör: Liselotte Lundqvist