"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-02-03

Nedbrytning av ben vid inflammatorisk sjukdom kan hämmas

NYHET En av mekanismerna bakom minskad nedbrytning av benvävnad vid inflammatoriska sjukdomar har hittats. Hur nedbrytningen kan hämmas visar Ulf Lerner och medarbetare på Inst. för odontologi, Umeå universitet, i en artikel som publiceras i tidskriften The Journal of Biological Chemistry den 3:e februari.

Att benvävnad bryts ner beror på en lokalt ökad förekomst av bennedbrytande celler, så kallade osteoklaster. Bildandet av dessa celler stimuleras av olika signalsubstanser från inflammationsceller. För att inte alltför många skall bildas frisätts också osteoklasthämmande signalsubstanser från inflammationscellerna.

Lerner och medarbetare har visat att två sådana signalsubstanser – interleukin-4 och interleukin-13 – minskar nedbrytning av ben. Forskningen visar att detta sker via två helt olika mekanismer. För det första genom att minska bildandet av RANKL (receptor activated neclear factor kB ligand), den aktivator som spelar störst roll för osteoklastbildning, i benbildande osteoblaster. För det andra genom att minska mängden receptorer (bindningsställen) för RANKL i de celler som ska bilda osteoklaster.

Forskarna visar också genom att använda så kallade knockout möss att hämning av både RANKL och RANK (receptor activated neclear factor kB) är beroende av att interleukin-4 aktiverar en så kallad transkriptionsfaktor – STAT6. Denna transkriptionsfaktor reglerar generna för RANKL och RANK.

Resultaten har framför allt betydelse för att förstå de komplexa mekanismer genom vilka en inflammatorisk process påverkar skelettet, men kan också tänkas få betydelse för utvecklande av läkemedel som kan hämma bennedbrytning vid inflammation. Nedbrytning av ben kan till exempel leda till tandlossning i och med att käkbenet runt tandrötterna bryts ner, och vid ledgångsreumatism är det benet i lederna som förstörs.

För mer information, kontakta professor Ulf Lerner vid Institutionen för odontologi, Umeå universitet, på telefon 090-785 62 90 eller e-post ulf.lerner@odont.umu.se.

Py Palmqvist, Pernilla Lundberg, Emma Persson, Anders Johansson, Inger Lundgren, Anita Lie, H. Herschel Conaway and Ulf H. Lerner Umeå University: "Inhibition of Hormone and Cytokine-stimulated Osteoclastogenesis and Bone Resorption by Interleukin-4 and Interleukin-13 Is Associated with Increased Osteoprotegerin and Decreased RANKL and RANK in a STAT6-dependent Pathway”. Publiceras i The Journal of Biological Chemistry, Vol. 281, Issue 5, 2414-2429, February 3, 2006

Skribent: Maria Hedin Studerande Vetenskapsjournalistprogrammet

Redaktör: Bertil Born