"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-05-25

Nedbrytningsprocessen i äggstocken ett särfall?

NYHET Äggstocken verkar vara ett särfall när det gäller mekanismerna för kontrollerad nedbrytning av kroppens vävnader, konstaterar Patrik Wahlberg i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 3 juni.

Kontrollerad nedbrytning och nybildning av vävnader är en normal och ständigt pågående process i kroppen. Vid många sjukdomar, t.ex. cancer och ledgångsreumatism, sker dock nedbrytningen snabbare och ofta i okontrollerade former. Vid sådana sjukdomstillstånd producerar de inblandade cellerna stora mängder vävnadsnedbrytande enzymer, s.k. proteaser, som bryter ned vävnaden.

Avhandlingen studerar två typer av proteaser: Plasminogenaktivator-systemet (PA-systemet) och matrixmetalloproteinas-systemet (MMP-systemet). Dessa proteaser är inblandade i en lång rad normala och sjukdomsframkallande processer och de tycks hjälpas åt för att effektivt bryta ned olika vävnader.

PA- och MMP-systemen har studerats vid normal vävnadsnedbrytning i äggstocken. Där sker en cykliskt återkommande vävnadsnedbrytning i samband med ägglossningen samt vid bildandet och tillbakabildandet av den s.k. gulkroppen, som bl.a. producerar hormonet progesteron.

För att utröna vilken funktion proteaserna har i äggstocken har möss som saknar gener för proteaser från PA-systemet studerats. Dessa möss har också behandlats med hämmare mot MMP-systemet.

Det visade sig att den vävnadsnedbrytning som sker i äggstocken inte påverkades i någon större utsträckning även när både PA- och MMP-systemet hade slagits ut. Då tidigare studier i andra vävnader har gett helt andra resultat förefaller äggstocken var något av ett särfall för hur normal vävnadsnedbrytning går till.

Dessutom gjordes den överraskande upptäckten att möss som saknar genen för plasminogen, den centrala komponenten i PA-systemet, har halverade progesteronnivåer i blodplasma. Eftersom tillräckliga progesteronnivåer är nödvändiga för en lyckad graviditet kan en felaktig reglering av PA-systemet tänkas vara en bidragande orsak till ofrivillig barnlöshet.

Patrik Wahlberg finns vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik, tel. 090-786 67 04, e-post patrik.wahlberg@medchem.umu.se

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik och har titeln Matrix degrading proteases in the ovary: Expression and function. Svensk titel: Vävnadsnedbrytande proteaser i äggstocken: uttryck och funktion.
Disputationen äger rum kl 13.00 i sal N350, Naturvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Ilpo Huhtaniemi, Imperial college, London.

Redaktör: Hans Fällman