"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-02-03

Nedräkning inför Matematikbiennalen

NYHET På torsdag den 6 februari sparkar Matematikbiennalen i gång – Sveriges största mötesplats för matematiklärare från förskola till högskola. Det är andra gången konferensen hålls vid Umeå universitet och eftersom Umeå är Europas kulturhuvudstad 2014 är temat givet, Matematik i kulturens tecken.

– Matematiken är en naturlig del av konst, musik, arkitektur och formgivning. Många känner till det gyllene snittet inom konst och formgivning och utan matematiken skulle boken och filmen Da Vinci-koden inte ha varit lika spännande, säger Olof Johansson i arrangörsgruppen vid institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet.

Matematikbiennalen erbjuder kompetensutveckling för lärare som undervisar i matematik i alla skolformer och i alla åldersgrupper. Under konferensen presenterar både nationella och internationella forskare den senaste matematikdidaktiska forskningen.

Vid Matematikbiennalen 2012 deltog cirka 2 500 personer. Nästan lika många kommer i år och deltagarna har ett fullspäckat program att välja ur, cirka 200 föreläsningar och workshops. Under konferensen pågår också en utställning med cirka 100 utställare, bland annat skolor som vill visa upp undervisningsprojekt och läromedelsförlag som visar olika undervisningsmaterial för matematikinlärning.

Föreläsningarna handlar om alltifrån matematiska upptäcktsfärder till problemlösning och matematiken som verktyg för språket. Flera föreläsningar knyter ihop matematik och kultur, till exempel hur konstverk kan analyseras med hjälp av matematiska modeller och hur goda kunskaper i matematik kan berika övriga ämnen.

Flera internationellt erkända matematikdidaktiska forskare finns med bland föreläsarna, bland andra John Mason och Jeremy Hodgen, båda från Storbritannien, och Beth Herbel Eisenmann från USA.

– Som verksam lärare är det viktigt att få möta forskare, ta del av och diskutera aktuella forsknings- och undervisningsfrågor. Biennalen är ett av få tillfällen då lärare ges denna möjlighet, säger Catarina Rudälv, institutionen för matematik och matematisk statistik.

Matematikbiennalen gästas även denna gång av utbildningsminister Jan Björklund. Utbildningsministern håller sitt anförande under konferensens andra dag, kl 10.00 i Aula Nordica.

Att Matematikbiennalen pågår kommer att märkas tydligt på campusområdet. Bland annat har ett varmbonat evenemangstält byggts upp i anslutning till Universum, där deltagarna kommer att serveras lunch och middag.

– Ingen som besöker campus kommer att undgå att se att något stort och spännande pågår, säger Annalisa Rådeström, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Under biennaldagarna kommer det att myllra av matematikintresserade från hela Norden.

Den första matematikbiennalen hölls 1980 i Stockholm. Sedan dess har biennalerna genomförts i olika delar av landet, från Malmö i söder till Umeå i norr. Arrangörsgruppen för årets konferens består av Olof Johansson och Catarina Rudälv vid institutionen för matematik och matematisk statistik, samt Annalisa Rådeström vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet.

Dagarna strax före Matematikbiennalen, 4-5 februari, hålls en forskarkonferens i matematikdidaktik, Madif 9, i Umeå. Den samlar ett stort antal forskare och de flesta av deltagarna vid denna konferens deltar också i Matematikbiennalen.

Läs mer om Matematikbiennalen 2014 Hela programmet

För mer information, kontakta gärna:Catarina Rudälv, universitetslektor, institutionen för matematik och matematisk statistikTelefon: 090-786 51 31, 070-528 19 65
E-post: catarina.rudalv@math.umu.se 

Redaktör: Anna-Lena Lindskog