"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-08

Nelson Gekara får Fernströms pris 2016

NYHET Fernström-kommittén vid medicinska fakulteten tilldelar Erik K. Fernströms pris för 2016 till Nelson Gekara, gruppledare vid The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) och Institutionen för molekylärbiologi. Nelson Gekaras forskning fokuserar på reglering av det medfödda immunförsvaret i relation till infektionssjukdomar och DNA-skada.

Nelson Gekara är sedan 2010 gruppledare vid MIMS i Umeå. Han arbetar med flera olika modellorganismer för att studera hur mikroorganismer interagerar med sin värd och hur immunreaktioner skapas och regleras.

Nelson Gekaras forskargrupp visade nyligen vilken viktig roll DNA skada spelar det medfödda immunsystemet. Gruppen identifierade nya signalmolekyler som är viktiga för regleringen av immunreaktioner och som skyddar organismen från överreaktion och kronisk inflammation, som exempelvis reumatism.

I sin motivering påpekade priskommittén att Nelson Gekara ”under sin tid i Umeå visat en synnerligen stark utveckling forskningsmässigt. Han har byggt upp en egen självständig forskningslinje och är idag en etablerad forskare, vilket till exempel visas av att han i stark konkurrens erhållit flera stora forskningsbidrag, bland annat ett 4-årigt projektbidrag från Vetenskapsrådet.”

Nelson Gekara växte upp i närheten av Victoriasjön, Kenya. Han studerade först biokemi vid Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology i Nairobi. Som forskningsassistent vid International Livestock Research Institute (ILRI) i Nairobi forskade han först om infektionssjukdomar hos Afrika. Det var när han studerade vaccin mot parasiterna Trypanosoma och Theileria parva, vilka orsakar sömnsjuka hos människan och djur, som Nelson Gekara började intressera sig för hur immunsystemet fungerar. Han fortsatte med studier vid Institute of Animal Pathology, i Bern, Schweiz, där han i sin forskning fokuserade på hur graviditet påverkar immunsystemet. Två år senare flyttade han till Braunschweig, Tyskland, för magister-, doktorand- och postdoktorala studier vid Helmholtz Centre for Infection Research. Under sin andra postdoktorandperiod vid Kölns universitet fokuserade Nelson Gekara på genetiska studier av det medfödda immunsystemet.

Den offentliga tilldelningen av priset till Nelson Gekara kommer ske vid Umeå universitets årshögtid lördagen den 22 oktober. Fernströms prisceremoni äger rum den 2 november vid Lunds universitet.

Kontaktuppgifter till Nelson Gekara:

E-post: nelson.o.gekara@umu.seTel: 090-785 0820
Högupplöst pressbild (Foto: Mattias Pettersson)

Om Fernströms pris:

Skeppsredare Eric K. Fernströms pris för unga forskare ges årligen på medicinska skolor i Sverige. I Umeå utses pristagaren av en särskild kommitté där Dekan Diana Berggren är ordförande.

Redaktör: Daniel Harju