Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-05

Nervforskning vid Umeå universitet viktig för rikssjukvård

NYHET Hand- och plastikkirurgiska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus kommer att som som första klinik i norra regionen bedriva rikssjukvård. Kliniken har fått i uppdrag av Socialstyrelsens Rikssjukvårdsnämnd att behandla plexus brachialisskador som rikssjukvård, tillsammans med Södersjukhuset i Stockholm.

Alla skador på plexus brachialis i hela landet ska skötas av dessa två enheter. Syftet är att säkerställa att verksamheten håller hög kvalitet vad gäller behandling, forskning och utveckling. Samarbetet mellan Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus har varit en viktig förutsättning för Rikssjukvårdsnämndens beslut.

Plexus brachialis är armens nervfläta som sträcker sig från ryggmärgen till axeln. Skador på den är den mest omfattande perifera nervskada en människa kan drabbas av och ger oftast stor påverkan på känsel och rörelseförmåga i skuldra och arm. Det finns i princip två typer av plexus-skador. Den ena drabbar barn som vid förlossningen fastnar med axeln i födelsekanalen. För att barnet ska klara sig hjälper man till att dra ut barnet, vilket kan ge dragvåld med en skada på nervflätan som följd. Skadan innebär i de flesta fall en förlamning som är övergående inom någon eller ett par veckor. Men skadorna på nerverna kan också bli permanenta och kräva kirurgisk åtgärd.

Den andra typen av plexus-skada drabbar vuxna och är vanligast i samband med trafikolyckor, framför allt motorcykelolyckor.

En plexus-skada som inte läker av sig själv behandlas med nervreparerande plexuskirurgi. Ofta finns en defekt mellan de skadade nervändarna och för att överbrygga defekten skarvas nervändarna ihop med ett flertal nervtransplantat. Nervtransplantatens diameter passar inte ihop med den skadade nervens och därför placeras flera transplantat mellan de skadade delarna av plexus brachialis. Metoden är inte optimal eftersom tillgången på transplantat är begränsad och patienten får känselförlust och ärr där transplantaten tagits.

Ett mångårigt samarbete mellan hand- och plastikkirurgiska kliniken och institutionen för integrativ medicinsk biologi, IMB, vid Umeå universitet, har stärkt den kliniska forskningen och utvecklingen. Forskningen har visat att resultaten kan bli bättre om patienten opereras tidigt efter skadan. Det beror bland annat på neurobiologiska faktorer som reducerar den nervcellsdöd som sker efter en nervskada. Denna kunskap har bidragit till att ändra synsättet vad gäller tidpunkten för kirurgi.

Skador på plexus brachialis innebär ofta nervdefekter varför det behövs andra behandlingsmetoder än nervtransplantat. I Umeå har man forskat om syntetiska nervimplantat kombinerat med vuxna stamceller.  Hand- och plastikkirurgiska enheten har också tillsammans med IMB, Umeå universitet satsat på att utveckla magnetröntgen, MRI, för att med större säkerhet kunna bedöma plexusskadorna och för att se om man med MRI kan säkerställa vilka barn som kräver tidig kirurgi vid medfödda plexusskador.

Kontaktpersoner

Forskning/utveckling:
Mikael Wiberg, professor, överläkare, mikael.wiberg@handsurg.umu.se

Kliniskt ansvariga:Clas Backman, överläkare, hand- och plastikkirurgiska kliniken, Nus, clas.backman@vll.se
Per Wahlström, överläkare, verksamhetschef, hand- och plastikkirurgiska kliniken, Nus, per.wahlstrom@vll.se

Redaktör: Lena Åminne