"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-09-07

Nio av tio klart nöjda med juristprogrammet

NYHET Drygt 90 procent av juristutbildningens tidigare studenter är nöjda eller mycket nöjda med sin utbildning. Nästan alla får jobb kort efter examen, och mer än hälften stannar kvar och arbetar i norra Sverige.

Det visar resultaten från en enkätundersökning som gjorts under våren 2010 med dem som tagit examen från juristprogrammet till och med år 2009.

Att 90,9 procent av de tidigare juriststudenterna var nöjda eller mycket nöjda med sin utbildning är en ökning med mer än sex procent sedan år 2005, och nästan en fördubbling sedan 2000. Ytterligare ett positivt besked är att mer än 80 procent av studenterna fick sitt första jobb 0–3 månader efter examen, och inom 6 månader hade nio av tio arbete.

Resultaten visar också att majoriteten av de före detta studenterna fortfarande finns kvar i Norrland, ett glädjande besked eftersom ett av motiven till att ursprungligen ge Umeå universitet en juristutbildning var att tillfredsställa behovet av jurister i norr.

”Därmed vågar man kanske påstå att vår utbildning är betydelsefull när det gäller att tillgodose Norrland med välutbildade jurister”, skriver Ulf Israelsson, som sammanställt resultaten.

En klar majoritet, 77,2 procent, av de före detta studenterna har också rötterna i Norrland, och de flesta kommer från Västerbotten.

Totalt fick 745 individer enkäten, och svarsfrekvensen var 71,3 procent.

För mer information, kontakta:

Ulf Israelsson, juridiska institutionen, Umeå universitet, Telefon: 090-786 5575
E-post: ulf.israelsson@jus.umu.se

Enkäter vid juridiska institutionen

Redaktör: Camilla Bergvall