"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-25

Nio får 6,5 miljoner från Hjärt-lungfonden

NYHET Nio medicinforskare vid Umeå universitet fick sammanlagt 6,5 miljoner kr vid årets utdelning av projektbidrag från Hjärt-lungfonden.

Största enskilda beloppet får professor Solbritt Rantapää-Dahlqvist, reumatologi, med 1,2 miljoner kr för att studera hjärt-kärlsjukdom hos patienter med ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Eva-Lotta Glader vid enheten för medicin får sammanlagt 900 000 kr i bidrag till två projekt.

Alfabetisk lista över mottagare och belopp:

Clas Ahlm, Inst. för klinisk mikrobiologi: "Lung- och hjärtengagemang vid sorkfeber", 400 000 kr;
Annelie Behndig, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, lungmedicin: "Oxidativ stress och antioxidantrespons vid astma", 1 000 000 kr;
Christine Brulin, Inst. för omvårdnad: "Symtom vid hjärtinfarkt, prehospitalfördröjning och långtidsöverlevnaden efter hjärtinfarkt hos kvinnor och män. En kombinerad register- och kvalitativ studie", 500 000 kr;
Karl Franklin
, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, lungmedicin: "Sömnapnésyndrom och underventilering", 800 000 kr;
Eva-Lotta Glader, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, medicin: "Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter stroke - långtidsuppföljning av följsamhet samt utvärdering av behandlingens effekter och kostnader", 720 000 kr;
Eva-Lotta Glader, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, medicin: "Kvinnor med stroke: Sekundärpreventionens kvalitet hos en högriskgrupp för insjuknande och död i hjärt-kärlsjukdom", 300 000 kr;
Tania Janaudis Ferreira, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, sjukgymnastik: "Aspects of peripheral muscle function, walk test and training in patients with COPD" (Muskelfunktioner, gångtest och träning av patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL), 180 000 kr;
Per Lindqvist, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, medicin: "Utveckling av arbetsekokardiografi i syfte att bättre diagnostisera patienter med misstänkt hjärtsvikt", 600 000 kr;
Solbritt Rantapää-Dahlqvist, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, medicin (reumatologi): "Aetio-pathogenetic aspects on development of cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis" (Utveckling av hjärt-kärlsjukdom hos patienter med reumatoid artrit); 1 200 000 kr;
Per Wester, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Strokecenter: "Hjärnans återhämtning efter stroke - experimentella och kliniska studier", 800 000 kr.