"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-06-05

Nio institutioner blir fyra vid Humanistisk fakultet

NYHET Umeå universitets rektor har i dag fattat beslut om att den humanistiska fakultetens nio institutioner ska slås samman till större enheter så att de blir fyra.

– Jag har fattat beslutet i enlighet med fakultetsledningens vilja. Det är en nödvändig åtgärd om fakulteten ska klara sin ekonomi utan att behöva lägga ner några ämnen och för att vi ska kunna behålla och utveckla en stark humanistisk forskningsmiljö vid universitetet, säger Göran Sandberg.

Beslutet innebär att näraliggande ämnen med goda möjligheter till samarbete inom undervisning och forskning slå samman till fyra större, effektivare och ekonomiskt mer bärkraftiga institutioner. Grupperingen av ämnen grundar sig på tankar om att kunna utveckla nya utbildningsprogram och skapa bättre möjligheter till framgångsrik forskning och att få externa forskningsmedel.

• En språkinstitution ska samla forskning och utbildning inom ämnena lingvistik, engelska, finska, franska, ryska, spanska, tyska, samiska, svenska/nordiska språk samt språkcentrum.

• En andra institution samlar ämnen med påtagliga historiska dimensioner: arkeologi, historia, idéhistoria, filosofiämnen samt religionsvetenskap.

• Med ett brett kulturbegrepp samlar en tredje institution ämnena drama-teater-film, etnologi, kulturanalys, konstvetenskap, litteraturvetenskap, manusförfattande för film och tv, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi samt kultur- och vetenskapsjournalistik.

• Konsthögskolan berörs inte utan bildar en egen institution.

Kontaktperson:

Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet Tel: 090 786 53 50

Mobil: 0703-18 12 75

Redaktör: Carina Dahlberg