"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-04

Nio postdoktorer reser till och från Umeå universitet

NYHET Sju forskare som disputerat vid Umeå universitet har fått stipendium av Vetenskapsrådet för att som postdoktor forska vid ett universitet i eller utanför Sverige. Dessutom får två forskare stipendium för att forska vid Umeå universitet.

Totalt inkom 300 ansökningar till Vetenskapsrådet och av dessa beviljades 68. Populäraste resmålet internationellt är liksom tidigare år USA, det gäller även för Umeåforskarna.

Följande personer har fått stipendium för att göra sin postdoktorsvistelse vid Umeå universitet:
Olga Shilkova kommer att arbeta med projektet ”Funktionell analys av anti-cancerproteinet Endostatin med Drosophila melanogaster som modellsystem” vid Umeå centrum för molekylär patogenes
En intervju med Olga Shilkova finns i Vetenskapsrådets nättidning Tentakel.

Hong Zhang kommer att arbeta med projektet ”Matematisk modellering och analys av kontrollstrategier för hantering av skadedjur” vid institutionen för matematik och matematisk statistik

Följande personer som disputerat vid Umeå universitet har fått stipendium av Vetenskapsrådet för att göra sin postdoktorsvistelse på annat universitet i Sverige eller utomlands:
Mirva Drobni, disputerad vid institutionen för odontologi, kommer att arbeta med projektet ”Fåglar som bioindikatorer för antibiotikaresistens i miljön” vid Uppsala universitet

Anna Johansson, disputerad vid institutionen för medicinsk biovetenskap, kommer att arbeta med projektet ”Vilken roll har RGS5 i regleringen av tumörkärl och är den ett nytt lovande ’mål’ inom cancerterapin?” i Australien

Christer Larsson, disputerad vid institutionen för molekylärbiologi och nu verksam vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik, kommer att arbeta med projektet ”WhiB-proteinerna: reglering av persistens i tuberkulos” i USA

Jonas Nilsson, disputerad vid institutionen för strålningsvetenskaper, kommer att arbeta med projektet ” Hjärntumör miRNA vid utveckling av ’genetiska’ kemoterapibehandlingar” i Nederländerna

Olov Nilsson, disputerad vid institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, kommer att arbeta med projektet ”Betydelse av TLR4 signalering för neutrofilrekrytering och inflammation vid experimentell cerebral ischemi” i Storbritannien

Johanna Sandlund, disputerad vid institutionen för strålningsvetenskaper, kommer att arbeta med projektet ”Analys och utvärdering av Netrin-1 som angiogeneshammare vid tumörbehandling” i USA

Basel Sihoty, disputerad vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, kommer att arbeta med projektet ”Identifiering och validering av små molekylära inhibitorer av snail för cancerterapi” i USA

Redaktör: Karin Wikman