"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-01-31

Nio Umeåforskare får pengar från Centrum för idrottsforskning

NYHET Vindelälvsloppets uppgång och fall, fysisk aktivitet hos äldre och kroniska smärttillstånd i senor är inriktningen på några av de forskningsprojekt vid Umeå universitet som tilldelats anslag av Centrum för idrottsforskning för år 2006.

En viktig uppgift för Centrum för idrottsforskning (CIF) är att fördela forskningsmedel från Riksidrottsförbundet och Utbildningsdepartementet till olika idrottsforskare och forskningsprojekt. År 2006 kan totalt tio nya forskningsprojekt, en forskarstuderande och en forskarassistent stödjas vid Umeå universitet.

Helena Lindahl, Handelshögskolan, har beviljats 235 000 kronor i studiestöd inom området etnologi/samhällsvetenskap, och Christer Malm, integrativ medicinsk biologi, får 350 000 kronor som stöd till en forskarassistenttjänst inom fysiologi.

De forskningsprojekt/forskare som beviljats medel är:
Håkan Alfredson, idrottsmedicin, som får 210 000 kronor för ett projekt kring kroniska smärttillstånd i senor,
Håkan Appelblad, kulturgeografiska institutionen, som får 70 000 kronor för ett projekt om Vindelälvsloppets uppgång och fall.
Sture Forsgren, integrativ medicinsk biologi, som får 100 000 kronor för att studera nervsubstanser, deras receptorer och kväveoxid.
Karin Henriksson-Larsén, idrottsmedicin, som får 50 000 kronor för ett projekt om ishockey ur fysiologisk synvinkel, och 30 000 kronor för att utvärdera muskelrekrytering under gång och löpning.
Christer Malm, integrativ medicinsk biologi, som får 50 000 kronor för att studera skelettmuskelns proteom – effekter av uthållighetsarbete.
Peter Nordström, medicinkliniken, som får 85 000 kronor för ett projekt om betydelsen av fysisk aktivitet.
Ulrika Pettersson, klinisk farmakologi, som får 40 000 kronor för ett projekt om fysisk aktivitet hos äldre – minskar detta risken för fall.
Lars-Eric Thornell, integrativ medicinsk biologi, som får 80 000 kronor för fortsatta studier av stam/satellitceller i human muskulatur, och 90 000 kronor för cellulära mekanismer till nybildning av sarkomer.

Mer information om Centrum för idrottsforskning finns på: www.cif.space2u.com/

Redaktör: Camilla Nilsson