"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-13

Njurfonden utlyser en miljon kronor för njurforskning

NYHET Under 2014 prioriteras yngre disputerade forskare, vars projekt kan komma att få klinisk betydelse inom en femårsperiod. Ansökan senast 30 september 2014.

Insamlingsstiftelsen Njurfonden lämnar bidrag för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation samt information om njursjukdomar och härtill hörande frågor.

Ansökan på särskild blankett i sju exemplar ska vara insänd till Insamlingsstiftelsen Njurfonden, Box 1386, 172 27 Sundbyberg, senast 30 september 2014. Ansökningshandlingar finns på www.njurfonden.se.

Insamlingsstiftelsen Njurfonden grundades under 2013 av Njurförbundet, Svensk njurmedicinsk förening, Svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening och Svensk transplantationsförening.

Redaktör: Lena Åminne