"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-07-03 Uppdaterad: 2023-05-02, 10:29

NMMP medel för samarbetsprojekt med SciLifeLab

NYHET Två WCMM forskare vid Umeå universitet erhåller medel för samarbetsprojekt med SciLifeLab Fellows inom ramen för nätverket National Molecular Medicine Fellows Program (NMMP). NMMP finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Text: Maria Israelsson Nordström

NMMP är ett nationellt nätverk mellan SciLifeLab och Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid universiteten i Umeå, Linköping, Lund och Göteborg. Syftet med satsningen är att stärka vetenskapliga samarbeten och teknikutveckling mellan gruppledarna vid respektive centra. En del av NMMP´s budget går till årliga möten för Fellows, en annan del till mindre samarbetsprojekt.

Nyligen tilldelade SciLifeLab medel för tre samarbeten på sammanlagt 126 000 kronor. WCMM vid Umeå universitet var medsökande på två av dessa genom Bethany van Guelpen, Institutionen för strålningsvetenskaper och Marta Bally, Institutionen för klinisk mikrobiologi:

Development of local inflammatory biomarkers for risk stratification and early detection of colorectal cancer. SciLifeLab Fellow: Alexandra Teleki (Uppsala Universitet), Partner Fellow: Bethany van Guelpen (WCMM Umeå universitet)

Elucidating the biophysical principles underlying virus-host interactions. SciLifeLab Fellow: Erdinc Sezgin (Karolinska Institutet), Partner Fellow: Marta Bally (WCMM Umeå universitet)

Läs mer här