"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-04

Nobelpris till hedersdoktor vid Umeå universitet

NYHET Årets nobelpristagare i kemi, medicinprofessorn Roger D. Kornberg vid Stanford University i Kalifornien, USA, har haft djupgående samarbete med forskare vid Umeå universitet och blev 2003 hedersdoktor vid Medicinska fakulteten.

Kornberg får ensam kemipriset för sina studier av ”den molekylära grunden för eukaryot transkription”.

Enkelt uttryckt har han förklarat hur de aktiva delar av arvsmassan som kallas gener görs om till RNA hos människor, växter och svampar. För att kunna använda den information som finns i arvsmassans gener måste kroppen först "översätta" den från DNA till RNA för att sedan kunna föra ut den i cellerna.

Processen kallas transkription och Kornberg var först med att detaljerat avbilda den på atomnivå. Transkriptionen har betydelse för och finns inblandad i flera sjukdomar, exempelvis cancer, hjärtsjukdomar och olika inflammationer. Processen har också betydelse inom stamcellsforskningen.

En av de Umeåforskare som har samarbetat med nobelpristagaren är Stefan Björklund, numera professor vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik. Transkriptionsforskaren Björklund, Fernström-pristagare 2002, arbetade i två år som post doc i Kornbergs forskargrupp.

Nobelpristagaren har också samarbetat med bl.a. Erik Johansson vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik kring strukturbestämning av DNA polymeras epsilon, ett enzym med särskilda uppgifter vid kopiering av arvsmassan och vid reparation av denna efter skador. Under 2000-talet har Kornberg varit involverad i flera projekt vid institutionen, både genom samarbete och gemensamma anslag.

Roger Kornberg är född 1949 i St Louis, Missouri. När han kommer till Stockholm i december är det inte för första gången. Redan 1959 besökte han Sverige då hans far Arthur Kornberg mottog Nobelpriset i fysiologi och medicin.  

Kontakter:

Professor Stefan Björklund Inst. för medicinsk kemi och biofysik
Tel. 090-786 67 88 stefan.bjorklund@medchem.umu.se

1:e forskningsingenjör Erik Johansson
Tel. 090-786 66 38 Mobil073-620 50 61 erik.johansson@medchem.umu.se

Redaktör: Hans Fällman