"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-29

Nomadkultur i en av Bildmuseets sommarutställningar

NYHET Föreställningar om nomadkultur är temat för Nomad by Heart, som visas på Bildmuseet i sommar. Utställningen visar verk av arton samtidskonstnärer från Mongoliet och Sverige, bland annat video, dans och fotografi.

Välkommen till pressvisning av Bildmuseets sommarutställningar
på torsdag den 5 juni kl 13.00. Representanter för utställningen medverkar.

Nomad by heart – Contemporary Art from Mongolia and Sweden
8 juni – 24 augusti 2008

Nutida föreställningar om nomadkultur binder samman de 18 konstnärers verk som visas i utställningen Nomad by Heart – Contemporary Art from Mongolia and Sweden. Den ständigt skiftande nomadismens materiella och intellektuella premisser i det globala samhället utforskas i bl.a. video, installation, dans och fotografi.

Den tusentals år gamla pastorala nomadkulturen och det icke bofasta levnadssättet utgör än idag många mongolers huvudsakliga livserfarenhet. Mongoliets nomadbefolkning flyttar flera gånger om året för att boskapen ska ha nog med bete och skydd för vintern. I en liknande nomadisk tradition reser konstnärer jorden runt för att delta i utställningar och residencies, för att främja sina chanser att lyckas på den världsomfattande konstscenen. Principen är densamma: Man förflyttar sig för att skapa bättre livsvillkor.

Idag, i marknadsekonomins tidsålder, planeras en jättelik motorväg genom Mongoliet som på många andra platser. Motorvägen, som kommer att stärka Mongoliets förbindelser med grannländerna, försvårar nomadernas förflyttningar inom landet och deras ekologiskt hållbara levnadssätt. Medan den traditionella nomadismen begränsas gynnas andra former av rörlighet; varor, människor och andra företeelser flyttas omkring i allt snabbare takt.

I utställningen uppmärksammas frågor om de traditionella och nutida nomadkulturernas förutsättningar; de möjligheter och restriktioner som uppstår lokalt och globalt i och med kapitalismens utbredning. De deltagande konstnärerna använder sig av en mängd olika uttrycksformer, däribland måleri, dans, video och fotografi.

Utställningen Nomad by Heart – Contemporary Art from Mongolia and Sweden genomförs inom ramen för Art Camp, ett utbytesprojekt med svenska och mongoliska konstnärer. Art Camp 2008 är ett samarbete mellan Bildmuseet, Soil Society och Murberget i Härnösand och stöds av Svenska Institutet.

Pressvisning

Torsdag 5 juni kl 13.00

Vernissage

Söndag den 8 juni kl 14.00

För mer information:

Riikka Anttila, intendent,
riikka.anttila@bildmuseet.umu.se
090-786 93 53

Redaktör: Helena Vejbrink