"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-01-25

Nominera en lärare till Lärarhögskolans pedagogiska pris

NYHET Nu kan du nominera en lärare som du tycker har gjort en särskilt god insats i en utbildning inom Lärarhögskolan. Priset delas ut vid universitetets vårpromotion den 21 maj 2016. Både studenter och anställda, liksom medverkande skolor i exempelvis verksamhetsförlagd utbildning, inbjuds att lämna förslag till pristagare.

Syftet med priset är att uppmuntra lärare som gör särskilt goda insatser i utbildningar inom Lärarhögskolans ansvarsområde. Priset kan tilldelas en enskild lärare eller en grupp av lärare. Priset kan också tilldelas lärare verksamma inom verksamhetsförlagd utbildning/praktik.

Förslaget ska vara väl motiverat och innehålla en argumentation om varför läraren/lärarlaget skall få utmärkelsen. Motiveringen ska omfatta minst en halv A4 och får gärna innehålla konkreta exempel. Alla lärarkategorier kan komma i fråga; även doktorander som utför undervisning.

En bedömningskommitté bestående av tre lärarrepresentanter och en studentrepresentant kommer att utse pristagare. Bedömningskommittén kommer att utgå från lärarens/lärarnas pedagogiska förmåga som den visas i:

- undervisningsinsatser och mötet med studerande,- arbetet bland kollegor,
- pedagogiskt utvecklingsarbete inom Lärarhögskolans område.

Motiverade förslag ska vara Lärarhögskolans kansli tillhanda:

annika.kjellsson-lind@umu.se senast fredag den 5 februari 2016.

Redaktör: Helena Gradin